Logga Visitsavsjo
Lyssna på sidan Lyssna

Ängen vid Sturevallen

Sävsjös gamla idrottsplats Sturevallen har bytt surret från publiken mot surret från vildbin och humlor. En del av planen är flerbostadshus och resterande delen har fått bli hem åt vilda pollinatörer som trivs att bygga bo i den gamla grusplanen.

Skylt på äng.

Idrottsplanen som blev blomsteräng

I kvarteret mellan Tegnérgatan, Sturevallsgatan och Östra Esplanaden i Sävsjö hittar du en park som är skapad för biologisk mångfald.

Med hjälp av LONA-bidrag från Länsstyrelsen (Lokala naturvårdssatsningen) har Sävsjö kommun anlagt en blomsteräng på den gamla grusplanen. Syftet med ängen är att skapa en miljö där vilda pollinatörer trivs och att samtidigt sprida information om varför de är viktiga i vårt ekosystem.

Grusunderlaget passar bra att bygga bo i. Den magra jorden passar också flera av de blommor och växter som bin, fjärilar och andra insekter tycker om. Totalt har 35 olika sorters växter, i form av tusentals örtplantor och ängsfrön planterats på den gamla planen. Tillsammans skapar de en känsla av en småländsk slåtteräng.
Ängen har en lång blomningssäsong med blommor som blåklocka, slåttergubbe, vädd, mandelblom och vallmo. Det gynnar livsviktiga pollinatörer såsom bin, humlor, blomflugor, skalbaggar och fjärilar.

Ängen är viktig för att stärka den biologiska mångfalden och tack vare sin rikedom av arter är den bra rustad för att klara av framtida klimatförändringar. Kombinationen av ängsväxter, björk, körsbär, en och hassel gynnar även en mängd olika arter av lavar, mossor, svampar och hålbyggande fåglar.

Välkommen att gå en runda genom ängen. Slå dig ner på bänkarna och titta på våra andra skyltar där du får veta mer om vilka växter och vilda pollinatörer som finns här. Kanske kan du höra det surra?

Biologisk mångfald i Sävsjös Trädgård

Ängen på Sturevallen är en del i det arbete som bedrivs för biologisk mångfald inom Sävsjös Trädgård. Läs gärna mer om det arbetet på sidan om biologisk mångfald.

Den lokala idrottsföreningen IFK Sävsjö röjde upp det tidigare skogsbevuxna området med egna krafter och planen stod färdig 1928. Sturevallen har inte bara erbjudit friidrott, bandy och fotboll
utan även bilbingo, cirkus och flera andra aktiviteter. År 1947 köpte Sävsjö stad Sturevallen av IFK Sävsjö. Men Sturevallen blev med tiden sliten och 1975 anlades den nya idrottsplatsen vid
Eksjöhovgårdssjön. Efter det användes den gamla idrottsplanen allt mer sällan. Den norra delen såldes av kommunen år 2020 och blev tomtmark för flerbostadshus. Men en knappt 4 000 kvadratmeter stor bit av den gamla idrottsplanen blev kvar. Det är där du står nu.

Källa: Sävsjö – ett samhälles liv och utveckling vid stambanan samt Sävsjö kommun.

Sävsjö kommun driver webbplatsen visitsavsjo.se för att ge invånare och turister information. Informationen skickas in till oss och vi reserverar oss för eventuella faktafel.