Lyssna på sidan Lyssna

Planeringsdagar i förskola och fritidshem

Planeringsdagarnas innehåll och syfte är att personalen tillsammans med sin chef ska kunna ägna en heldag åt förskolans och fritidshemmens inre verksamhet i form av planering, uppföljning och utvärdering. Dessa dagar används också till att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet.

Termin 2021-2022

Förskola

2021-08-17, 2021-11-16

2022-01-10, 2022-05-16

Fritidshem

2021-08-17

2022-05-16