Lyssna på sidan Lyssna

Svart ordförandeklubba på ett träbord

För dig som är politiker

Du som är politiker och har uppdrag i Sävsjö kommun har rätt till vissa ersättningar och arvoden. Reglerna bestäms av kommunfullmäktige.

Ersättning för sammanträden och förättningar för dig som politiker

Ersättningen utgår ifrån Sävsjö kommuns reglemente för ersättningar för förtroendevalda Pdf, 253.5 kB. under mandatperioden 2022-2026. Beloppet utgår ifrån årets aktuella inkomstbasbelopp. Det uppdaterade reglementet gäller från och med 1 januari 2023.

Politiker har rätt till arvode för sammanträde, beredningar och justering av protokoll med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, revisorsammanträden, bolagstyrelser och kommunalförbund. Du som politiker kan också få arvode för deltagande i förrättning. En förrättning innebär att du deltar i till exempel överläggningar eller förhandlingar som inte är protokollförda sammanträden.

Du kan också få ersättning för:

  • ersättning för förlorad arbetsinkomst,
  • ersättning för förlorad pensionsförmån,
  • ersättning för förlorad semester,
  • resersättning,
  • ersättning vid barntillsyn eller tillsyn av svårt sjuk.
  • traktamente.

Belopp för år 2022 enligt inkomstbasbelopp

En politiker får 213 kronor i sammanträdes- och förrättningsarvode per timme av ett sammanträde och 106,5 kronor för varje påbörjad halvtimme därefter. Arvode betalas ut för maximalt 8 timmar per dag, maximalt 1704 kronor per dag.

För justering av protokoll får du 106,5 kronor som schablonbelopp.  

Blanketter

Här finner du som förtroendevald de blanketter som är aktuella för din ersättning:

Blankett för ersättning till förtroendevalda för barntillsyn med mera Pdf, 67.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst Pdf, 53.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst när man är företagare Pdf, 103.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Sammanträden förtroendeuppdrag Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Avsägelse av uppdrag

Om du avsäger dig från dina politiska uppdrag så använder du den här blanketten. Vi tittar på att ta fram en e-tjänst för detta.

Begäran om avsägelse från politiskt uppdrag Pdf, 428.3 kB.


Till reglementen och delegationsordningar

Kontakt

Kommunkansli

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.