Lyssna på sidan Lyssna
Ordförandeklubba på ett träbord.

Hur fungerar Sävsjö kommun?

Landets kommuner styrs av politiker som väljs i de allmänna valen vart fjärde år. Du som har rösträtt väljer vilka. Här finner du kort information om Sävsjö kommuns organisation.

Du röstar om vem som styr

Landets kommuner styrs av politiker som väljs direkt av kommunens invånare. Valet sker i september vart fjärde år. Om du har rösträtt kan du rösta till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Mandaten (platserna) i kommunfullmäktige tillsätts enligt valresultatet.

Genom valet avgör du som röstar vilka politiker som är med och styr kommunen.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen och kan jämföras med kommunens "riksdag". Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun består av 39 ledamöter samt ett antal ersättare. Kommunfullmäktige tar beslut i de stora och övergripande frågorna, exempelvis hur budgeten ska fördelas till verksamheterna. Hur kommunens organistion ser ut bestäms till stor del av kommunfullmäktige. Vissa verksamheter måste dock finnas enligt lag.

Kommunfullmäktige har inte möjlighet att fatta beslut direkt i alla frågor och därför har de kommunstyrelsen, nämnderna och kommunala bolag till hjälp som får ta hand om olika ansvarsområden.

Läs mer om kommunfullmäktige på savsjo.se.

Kommunstyrelsen

Bland nämnderna finns en kommunstyrelse som kan liknas vid kommunens regering. Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och samordna nämndernas arbete. De håller även uppsikt över verksamheterna och att kommunfullmäktiges beslut blir genomförda.

Läs mer om kommunstyrelsen på savsjo.se.

Nämnder

Kommunens nämnder ansvarar för olika områden och fattar beslut i frågor som rör deras ansvarsområden. Nämnderna består av politiker som utsetts av kommunfullmäktige.

I Sävsjö kommun finns förutom kommunstyrelse, sex nämnder där varje nämnd har sin eller sina frågor. I Sävsjö kommun finns ingen teknisk nämnd utan kommunstyrelsen beslutar i tekniska frågor.

Läs mer om kommunens olika nämnder på savsjo.se

Förvaltningar

För att sköta den direkta verksamheten finns kommunala förvaltningar med anställda medarbetare som arbetar med ärenden, genomför de beslut som politikerna fattat och som bedriver all den övriga verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde. Kommundirektör är kommunens högste tjänsteman. I varje förvaltning finns en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att respektive nämnds beslut genomförs.

Läs mer om kommunens förvaltningar på savsjo.se.

Kommunala bolag

I Sävsjö kommun finns bolag som är helt eller delvis ägda av Sävsjö kommun. Kommunen äger även stiftelser och ekonomiska föreningar.

Läs mer om kommunens bolag på savsjo.se.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.