Lyssna på sidan Lyssna

Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Enligt Lagen om skydd mot olyckor ska alla kommuner ha ett handlingsprogram som beskriver kommunens förmåga att hantera olyckor.

För varje ny politisk mandatperiod ska ett nytt handlingsprogram antas. I Sävsjö kommun har handlingsprogrammet för nuvarande mandatperioden antagits av kommunfullmäktige.

Läs handlingsprogrammet på savsjo.se Pdf, 2.2 MB..

Trygghetsbokslut

Trygghetsbokslutet Pdf, 1.7 MB. är en årlig uppföljning av målen i Handlingsprogrammet för skydd och säkerhet. Programmet innehåller åtta målområden (där olyckor är delat i två mål) som kommunfullmäktige enats kring och som samordnas av räddningstjänsten.

Syftet med ett trygghetsbokslut är att ge beslutsfattare insyn i det vardagliga arbetet med trygghet och säkerhet och kunna visa måluppfyllelsen.