Lyssna på sidan Lyssna
Händer som håller i varandra.

Anhörigstöd

Anhörigstöd för vem?

Anhörigstöd är till för dig som stödjer en närstående som är långvarigt psykiskt eller fysiskt sjuk, äldre, har en missbruksproblematik eller en funktionsnedsättning.

Den du stödjer kan vara en familjemedlem, släkting, god vän, granne, gammal eller ung.

Varför anhörigstöd?

Det ger både glädje och känns meningsfullt att ge stöd till sina nära och kära. Men det kan också väcka oro och ge trötthet. Ibland behöver även du som anhörig få stöd och tid för dig själv.

Vilket stöd finns att få?

Det finns allmänt inriktade kostnadsfria insatser till anhöriga. Anhörigsamordnaren ger råd, stöd och samtal. Du kan vara med i en anhöriggrupp för att få gemenskap med andra i liknande situation. Anhörigstödet ordnar föreläsningar, utbildningar och studiecirklar utifrån anhörigas behov.

Du och din närstående kan också få andra former av stöd som ansöks om hos kommunens biståndshandläggare. 

Aktiviteter och grupper

I vår evenemangskalender finns inbjudan och program till olika typer av anhörigstöd som är aktiva och aktuella just nu. Välkommen att delta, utan kostnad. Gå till evenemangskalendern på visitsavsjo.se

Grupper

Föräldrargruppen för föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättning är just nu igång. Vänligen kontakta anhörighetssamordnarna för mer information.

Hur får jag anhörigstöd?

Kontakta anhörigsamordnaren för att lotsas rätt och få vidare information.

Varmt välkommen att höra av dig!


Önskar du mer information om anhörigstöd? Fyll i så fall i formuläret.
Önskar du mer information om anhörigstöd? Fyll i så fall i formuläret.
Kontakt

Anhörigsamordnare individ- och familjeomsorg samt funktionshinderomsorg

Elina Roos
0382-154 93

Anhörigsamordnare äldreomsorgen

Sara Fransén
0382-154 83