Lyssna på sidan Lyssna

Barn- och utbildningsnämnden

Nämndens uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för alla verksamheter inom barn- och utbildningsområdet såsom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskolan, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning och musikskola.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente.PDF

Ledamöter och ersättare

Ordförande för barn- och utbildningsnämnden är Fredrik Håkansson från Kristdemokraterna. Det finns 9 ledamöter och 9 ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Lista på ledamöter och ersättare i barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 18 november 2020

Ärendelista inför sammanträde med barn- och utbildningsnämnden den 18 november 2020 klockan 15.00 i Vallsjösalen i Sävsjös Kommunalhus.

Företrädare för berörda fackliga organisationer inom LO, TCO och SACO/SR kallas tillsamverkansgrupp, i särskild kallelse den 18 november, klockan 09.00.

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Information från Aleholm
 5. Ekonomiuppföljning Barn- och utbildningsförvaltningen
 6. Uppföljning skolnärvaro/skolfrånvaro
 7. Kvalitetsrapport läsåret 2019–2020
 8. Information av ordförande
 9. Information av barn- och utbildningschef
 10. Skolfrånvaro
 11. Kränkningar
 12. Information av kontaktpolitiker
 13. Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2020
 14. Förteckning över beslutsattestanter 2021
 15. Besvärsärende skolskjuts
 16. Besvärsärende skolskjuts
 17. Beslut om bidragsbelopp för Sävsjö kristna skola 2019
 18. Anmälan av delegationsbeslut
 19. Övriga ärenden
 20. Meddelanden

Sammanträdesplan 2020

Beredningssammanträden

 • Den 15 januari
 • Den 19 februari
 • Den 25 mars
 • Den 22 april
 • Den 27 maj
 • Den 26 augusti
 • Den 30 september
 • Den 28 oktober
 • Den 9 december

Beslutssammanträde

 • Den 29 januari
 • Den 11 mars
 • Den 8 april
 • Den 13 maj
 • Den 10 juni
 • Den 5 augusti
 • Den 16 september
 • Den 14 oktober
 • Den 18 november

Sammanträdesplan 2021

 • Den 13 januari
 • Den 3 februari
 • Den 24 februari
 • Den 17 mars
 • Den 31 mars
 • Den 14 april
 • Den 28 april
 • Den 19 maj
 • Den 9 juni
 • Den 25 augusti
 • Den 8 september
 • Den 22 september
 • Den 6 oktober
 • Den 27 oktober
 • Den 17 november
 • Den 8 december

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Fredrik Håkansson, Kristdemokraterna
fredrik.hakansson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.