Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har till uppgift att leda och samordna arbetet med kommunens övergripande mål.

Kommunstyrelsens uppgifter

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att kommunfullmäktiges beslut genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och samordnar kommunens ekonomi och framtida utveckling. 

Ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige har ett beredningstvång. Det innebär att kommunstyrelsen ska ha yttrat sig om ärenden innan de överlämnas till kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet.

Kommunstyrelsen ansvarar för:

 1. utveckling av den lokala demokratin.
 2. att ha uppsikt över nämnder och bolag gällande ekonomi och aktivitet.
 3. initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 4. samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 5. trafiknämnd och beslutar därmed om trafikfrågor som rör kommunalt ägda gator samt yttrar sig i frågor till andra myndigheter.
 6. främjande av näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 7. att verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 8. bevakning av kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 9. samordning av frågor som rör de kommunala bolagen.
 10. att utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Läs kommunstyrelsens reglemente.

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är Stefan Gustafsson, Kristdemokraterna.

Lista på ledamöter och ersättare i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats

Kommunstyrelsens sammanträde 13 april 2021

Ärendelista inför sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 13 april 2021 klockan 08:30 digitalt möte via Teams. Ordföranden leder mötet från Sävsjö Kommunalhus.

Ärendelista

1. Närvaro

2. Val av justerare samt tid och plats

3. Godkännande av ärendelista

4. Informationsärende - coronapandemin

5. Informationsärende - efterlevnad av dataskyddsförordningen per april 2021

6. Informationsärende - anmälan av personuppgiftsincidenter per april 2021

7. Informationsärende - digitalt möte med kronprinsessparet 2021-03-25

8. Årsredovisning Sävsjö kommun 2020

9. Årsredovisning Sävebo AB 2020 samt direktiv till kommunens ombud

10. Årsredovisning AB Sävsjö Industribyggnader 2020 samt direktiv till kommunens ombud

11. Årsredovisning Savman AB 2020 samt direktiv till kommunens ombud

12. Årsredovisning Sävsjö Vetlanda Fiber 2020, direktiv till kommunens ombud samt ändring av bolagsordning

13. Årsredovisning Smålands Bredband AB 2020 samt direktiv till kommunens ombud

14. Årsredovisning Njudung Energi Sävsjö AB 2020, direktiv till kommunens ombud samt ändring av bolagsordning

15. Årsredovisning Sävsjö Näringslivs AB 2020 samt direktiv till kommunens ombud

16. Årsredovisning Stockarydsterminalen 2020 samt direktiv till kommunens ombud

17. Årsredovisning Sävsjö Skyttecenter 2020 samt direktiv till kommunens ombud

18. Revisionsreglemente för Höglandsförbundet

19. Försäljning av del av Eksjöhovgård 7:4 till Sävsjö Padelcenter AB

20. Översiktsplanens fokusområden

21. Medborgarförslag från om att erbjuda Sävsjö kommuns pensionärer ett "prova på" besök på Familjebadet

22. Medborgarförslag om att tillåta ridning på banvallen Sävsjö - Torset

23. Anmälan av delegationsbeslut

24. Övriga ärenden

25. Meddelanden

26. Godkännande av mötets genomförande

Mötestider 2021

Beredningssammanträden

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Beslutssammanträden

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 30 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.