Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen

Läs mer om:

Kommunstyrelsen

Några av kommunstyrelsens uppgifter:

 • Ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala verksamheten.
 • Utveckling av den lokala demokratin.
 • Initiativ till samarbete med andra kommuner, landsting och statliga organ.
 • Samordning av kommunen som arbetsgivare för kommunens anställda, personal- och lönepolitik. Kommunstyrelsens presidium utgör även personalorgan.
 • Bevakning och kontroll av att kommunfullmäktiges beslut följs och att all kommunal förvaltning sker effektivt.
 • Samordna frågor som rör de kommunala bolagen.
 • Främja näringsliv och sysselsättning i kommunen.
 • Verka för kretsloppstänkande och god miljö.
 • Bevaka kommunens intressen i övrigt gentemot omvärlden.
 • Utgöra krisledningsnämnd vid extraordinära händelser i fredstid och vid förhöjd beredskap.

Kommunstyrelsens reglemente.PDF

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och består av 9 politiskt tillsatta ledamöter, som bereder ärenden till kommunfullmäktige, verkställer kommunfullmäktiges beslut, samordnar de kommunala nämndernas verksamhet samt svarar för kommunens ekonomi.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Styrelsen har även det övergripande ansvaret för att besluten verkställs, följs upp och utvärdera

Ordförande

Stefan Gustafsson (KD)
0382 - 152 02

Sekreterare

0382-152 04

Ledamöter

Det finns 9 ledamöter i kommunstyrelsen.

Ledamöter i kommunstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Mötestider 2020

Sammanträdesdatum 2020

Beredningssammanträden

 • 21 januari
 • 18 februari
 • 17 mars
 • 21 april
 • 19 maj
 • 16 juni
 • 18 augusti
 • 22 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december

Beslutssammanträden

 • 7 januari
 • 4 februari
 • 3 mars
 • 31 mars
 • 5 maj
 • 2 juni
 • 8 september
 • 6 oktober
 • 3 november
 • 1 december

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Mötestider 2021

Sammanträdesdatum 2021

Beredningssammanträden

 • 26 januari
 • 23 februari
 • 23 mars
 • 27 april
 • 25 maj
 • 22 juni
 • 17 augusti
 • 21 september
 • 19 oktober
 • 16 november
 • 14 december

Beslutssammanträden

 • 12 januari
 • 9 februari
 • 9 mars
 • 13 april
 • 11 maj
 • 8 juni
 • 7 september
 • 5 oktober
 • 2 november
 • 30 november

Kommunstyrelsen sammanträder på tisdagar. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Protokoll

År 2020
År 2019
År 2018
År 2017

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Gustafsson
0382 - 152 02

Kommunstyrelsens sekreterare

Carina Hjertonsson
0382-152 04

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.