Lyssna på sidan Lyssna

Allt är samlat runt barnfamiljen!

Här har vi samlat det mesta som barn, föräldrar och blivande föräldrar behöver. Du har tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, rådgivning och stöd från socialtjänsten och, inte minst, andra föräldrar och barn. Allt är samlat undet ett tak. Det är frivilligt, öppet för alla familjer oavsett hur den ser ut och det är gratis att komma hit.

Här arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans för dig och ditt barns bästa: barnmorskor, specialistsjuksköterskor, förskollärare, familjepedagoger, specialpedagoger och psykolog. Även läkare finns att tillgå vid hälsokontroller. Vi finns till som stöd för dig och ditt barn och anpassar oss efter era behov. Det går bra att fråga om det mesta, från oro kring barnets hälsa och utveckling till olika vardagsproblem för dig som förälder.

Familjecentralen är unik

En familjecentral är unik på så sätt att vi som arbetar här lättare kan samarbeta och hitta annorlunda lösningar för olika behov. Detta underlättar för barn och föräldrar att snabbt och enkelt få hjälp när behovet av lite extra stöd kan uppstå.

Allt arbete på en familjecentral är inriktat på att förstärka det som föräldrar och barn mår bra av och att tidigt förebygga sådant som kan leda till problem eller ohälsa.

Det gör vi genom att :

  • Finnas tillgängliga som nära mötesplatser
  • Stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar.
  • Skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga.
  • Erbjuda lättillgängligt stöd.
  • Vara ett kunskaps- och informationscentrum.
  • Utveckla god service för dig som förälder.

Nyheter

Ny upphandlingschef i Sävjö kommun

2024-07-01 | 07:57

Från och med 1 juni har kommunens upphandlingsavdelning en ny chef. Det är Thomas Dalsmyr, som jobbat på avdelningen i fyra och...

Rapport från kommunstyrelsen 18 juni

2024-06-19 | 09:20

På kommunstyrelsens beredande möte på tisdagen togs en del beslut. Detaljplan för ny förskola i Vrigstad Kommunstyrelsen tog...