Lyssna på sidan Lyssna

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, 24 § ska det i varje kommun finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ska svara för den medicinska kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet ges.

Om en person i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, ska medicinskt ansvarig sjuksköterska efter internutredning rapportera till ansvarig nämnd. Det kallas för Lex Maria-anmälningar och MAS ansvarar för att anmäla det till Socialstyrelsen.

MAS är även kontaktperson för Patientnämnden.

Du når MAS på 0382 154 88

Kontakt

Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Kerstin Carlsson
0382-154 88

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.