Lyssna på sidan Lyssna

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, 24 § ska det i varje kommun finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) som ska svara för den medicinska kvaliteten och säkerheten i hälso- och sjukvården.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet ges.

Om en person i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom, ska medicinskt ansvarig sjuksköterska efter internutredning rapportera till ansvarig nämnd. Det kallas för Lex Maria-anmälningar och MAS ansvarar för att anmäla det till Socialstyrelsen.

MAS är även kontaktperson för Patientnämnden.

Du når MAS på 0382 154 88

Kontakt

Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Emma Fagerberg
0382-154 88

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.