Lyssna på sidan Lyssna

Befolkning

Här finner du statistik om kommunens befolkning, befolkningsförändring, kommunfakta, inflyttning, utflyttning, jämförelse med andra kommuner, verksamhetsindikatorer, kommunens kvalitet i korthet.

Folkmängd i Sävsjö kommun

På den här sidan finner du statistik och demografisk data om Sävsjö kommun.

Folkmängd och befölkningsförändring 2022-06-30 för Sävsjö kommun: befolkning 11 777 personer (5726 kvinnor och 6051 män), folkökning 68, levande födda 68, döda 70, födelseöverskott -2 personer. Inflyttning från: egna länet 108, övriga Sverige 161, utlandet 32. Utflyttning till: egna länet 140, övriga Sverige 88, utlandet 8. Flyttningsnetto 65 personer. Justeringar 5. (Scb 2022-08-19).

Enligt den statistiska centralbyrån var folkmängden i Sävsjö kommun den 31 december 2021: 11 709 personer (6012 män och 5697 kvinnor). Folkökning -12, levande födda 134, döda 143, födelseöverskott -9 . (SCB, 2022-03-01).

Du kan hitta mer statistik på Utveckling i Jönköpings län Länk till annan webbplats..

 

I tabellen kan du läsa om befolkningsutveckling i Sävsjö kommun från år 2015 till 2021.

Befolkning, födda, döda, inflyttade och utflyttade från år 2015-2021

Tabellinnehåll

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Befolkning

11228

11396

11496

11631

11677

11721

11709

Födda

123

147

133

148

137

146

134

Döda

125

119

131

115

123

135

143

Inflyttade

732

830

810

750

700

630

619

Utflyttade

612

695

726

656

667

606

633

Källa: Statistikmyndigheten SCB

Kommunfakta innehåller omfattande statistik om befolkning, förvärvsarbetande, pendling, utbildningsnivå, arbetstillfälle, barn och familj, befolkning i tätort och utanför tätort, täthet och mycket mer som du kan läsa i bifogade dokument.

Faktablad Sävsjö kommun 2021 Pdf, 210.1 kB.

Sävsjö FAKTA 2019 Pdf, 453.9 kB.

Sävsjö BARN 2019 Pdf, 287.7 kB.

Sävsjö TÄTORT 2019 Pdf, 781.3 kB.

Du kan också ladda ner detaljerad information om befolkningsutveckling i Sävsjö kommun under peroden 1971 -2020 som finns i PDF-fil.

Befolkningsutveckling från 1971-2021 Pdf, 116.3 kB.

Fördjupad statistik om kommuner hittar du i statistikdatabas. Du gör dina egna val av variabler och kan också jämföra fler kommuner på samma gång. Mer statistik om Sveriges kommuner hittar du på Statistikmyndigheten SCB hemsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkmängd efter ålder 2021-12-31

0-20 år, 3089 personer (1482 kvinnor och 1607 män)

21-64 år, 5860 personer (2801 kvinnor och 3059 män)

65-74 år, 1382 personer (673 kvinnor och 709 män)75-och äldre, 1378 personer (741 kvinnor och 637 män)

Källa: SCB. Senast uppdaterad 2022-02-23.

Kommunens kvalitet i korthet är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och består av ett antal nyckeltal med olika karaktär och syften. Gemensamt för dem alla är att de på ett kortfattat och enkelt sätt ska ge en övergripande bild av var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner.

På Sveriges kommunen och regioner samt i statistikdatabasen kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer att läsa om KKiK.

Hur många bor i Sävsjö kommun jämfört med våra grankommuner? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Du får snabbt svar genom SCB:s jämförelsetjänst. Du kan titta på hur det ser ut i bara en kommun eller jämföra en kommun med en annan.

Har du koll på hur det ser ut i din kommun? På SCB hemsidan om kommunsiffror kan du hitta mer statistik Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige beslutade i april 2022 (KF § 37) om att följa utvecklingen av ett antal verksamhetsindikatorer.

Val av indikatorer har gjorts med utgångspunkt i utvecklingsstrategin. Här finns en stark koppling till arbetet med kommunfullmäktiges fokusområden, agenda 2030, visionen och de övergripande målen. Verksamhetsindikatorerna följer samma gruppindelning som kommunens kvalitet i korthet, dvs barn och unga, stöd och omsorg och samhälle och miljö. Här finns också indikatorer som speglar en attraktiv arbetsgivare samt några viktiga ekonomiska nyckeltal.

De flesta indikatorer har vi rådighet över men det finns också indikatorer som bedöms viktiga att följa utvecklingen av även om vi inte har full rådighet över dem.

Uppföljning, analys och utvärdering genomförs på strategidagar/budgetdagar och i årsredovisning.

Uppdaterad uppföljning augusti verksamhetsindikatorer delårsbokslut 2022. Pdf, 714.3 kB.

Indikatorerna uppdateras löpande och går att följa i statistikdatabasen www.kolada.se Länk till annan webbplats. för egna jämförelser och analyser.

Befolkning i olika område i Sävsjö kommun

Områdebeskrivningar och befolkning 31 december

Område

2017

2018

2019

2020

2021

011 Sävsjö

5452

5508

5604

5553

5553

012 Sävsjö landsbygd

1066

1114

1141

1169

1185

021 Vrigstad

1507

1469

1473

1496

1507

022 Vrigstad landsbygd

491

510

509

532

547

031 Stockaryd

1079

1095

1043

1052

1038

032 Stockaryd landsbygd

463

447

452

442

454

041 Rörvik

563

620

571

585

560

042 Rörvik landsbygd

875

868

884

891

865

Restförda
1


Summa

11496

11631

11677

11721

11709

Källa: SCB

Statistiska tätortsgräns basår 2020

Statistiska tätortsgräns 2020, befolkning och landareal per tätort


Beteckning på tätort


Befolkning

2020-12-31

Andel av total

befolkning

i kommunen

2020-12-31


Landareal

i hektar


Befolkning

2021-12-31

Rörvik

590

5%

122

566

Stockaryd

1047

9%

160

1036

Vrigstad

1509

13%

218

1517

Sävsjö

5605

48%

482

5614

Källa: SCB, www.scb.se/MI0810.

Definition och förklaringar

Statistisk tätort: sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik för dem.

Befolkning: antal folkbokförda på adress inom 2020 års avgränsning av statistisk tätort.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.