Lyssna på sidan Lyssna

Policy, riktlinjer och planer

Allmänt

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Pdf, 1006.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Lokala hälsoskyddsföreskrifter Pdf, 37.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel och uteservering Pdf, 338.4 kB.

Bygga, bo och miljö

Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor 2018 - 2022 Pdf, 758.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan för hållbar utveckling Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Avfallsplan Pdf, 410.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Renhållningsföreskrifter Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjer för exploateringsavtal Pdf, 864.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Bostadsförsörjningsplan 2021-2026 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Gestaltningsprogram för Sävsjö stadskärna Pdf, 23 MB.
Riktlinjer för markanvisningsavtal Pdf, 334.1 kB.
Riktlinjer för lokalförsörjning och internhyror Pdf, 1.1 MB.

Vägar och kommunikationer

Gång- och cykelplan Pdf, 22.3 MB.
Gång- och cykelplan, åtgärdsprogram Pdf, 12.5 MB.
Riktlinjer för drift och underhåll av enskilda vägar Pdf, 912.5 kB.

Kommun och politik

Utvecklingsstrategi 2020-2026 med sikt på 2030 Pdf, 6.2 MB.
Bilaga till utvecklingsstrategi: Fastställda utvecklingsområden 2020-2026 Pdf, 3.8 MB.
Alternativa driftsformer i Sävsjö kommun Pdf, 103.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Handbok i FN-konventionen Pdf, 840.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Integrationspolitisk program Pdf, 3.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Internationell strategi Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Kommunikationspolicy Pdf, 174 kB, öppnas i nytt fönster.
Riktlinjer för personuppgiftsbehandling Pdf, 876.2 kB.
Dataskyddspolicy Pdf, 956 kB.

Upphandlingspolicy Pdf, 1.1 MB.

Kultur- och fritid

Biblioteksplan för 2020-2023 Pdf, 3.3 MB.

Stöd och omsorg

Handlingsplan ANDT 2019 Pdf, 674 kB, öppnas i nytt fönster.
ANDT-Plan för Sävsjö kommun 2018-2022 Pdf, 1002.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Kostpolitiskt program Pdf, 152.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Livslust hela livet - Äldreplan Pdf, 5.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Trygghet och säkerhet

Handlingsprogram för skydd och säkerhet Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Plan för olycksförebyggande verksamhet Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.
Plan för myndighetsutövning Pdf, 898.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan för räddningsinsats Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Plan för brottsförebyggande arbete Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Plan för civilt försvar Pdf, 869.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan för internt skydd Pdf, 889.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan för suicidprevention Pdf, 704.3 kB.
Handlingsplan för arbetet mot vålsbejakande extremism Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Handlingsplan för samverkan mot hedersrelaterat våld Pdf, 580.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Säkerhetspolicy för Sävsjö kommun Pdf, 20.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Pandemiplan Sävsjö kommun Pdf, 1 MB.


Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.