Lyssna på sidan Lyssna

Brandfarliga varor och fyrverkerier

Det finns begränsningar och regler kring om du har brandfarliga varor och fyrverkerier i hemmet. Bland annat kring mängd och förvaring. I vissa fall kan du behöva söka tillstånd.

Brandfarliga och explosiva varor är vätskor eller gaser som vid en tillräckligt låg temperatur kan antändas. Det är ämnets flampunkt som avgör detta. Flampunkten avser den lägsta temperatur som en vätska kan antändas vid eller bildar antändningsbar ånga. Vätskor med flampunkt under 100 grader och gaser med flampunkt under 20 grader är brandfarliga varor.

 • Exempel på brandfarlig vätska är bensin, diesel, och etanol.
 • Exempel på brandfarlig gas är gasol, acetylen och butan.

Vanligtvis är brandfarliga varor märkta med en varningsetikett. Observera att ämnen kan vara brandfarliga trots att de inte alltid har märkningen. Diesel är ett sådant exempel.

Följande gränser gäller för brandfarliga varor, vätskor och gaser, i det egna hemmet. Tänk på att gränserna gäller för privat bruk, inom yrkesmässig verksamhet gäller andra mängder för tillståndsplikt. Drivmedel i fordon inkluderas inte och kräver inte tillstånd.

 • Brandfarliga gaser: 60 liter gasol och 10 liter andra brandfarliga gaser
  (mängden liter räknas i vätskefas).
 • Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler: 100 liter
  (sprayflaskor med brandfarlig aerosol).
 • Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60°C (grader): 100 liter
  (exempel är bensin, lösningsmedel eller etanol).
 • Brandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60°C upp till och med 100°C (grader): 10 000 liter
  (diesel eller eldningsolja i cistern för uppvärmning).

Annars behöver du tillstånd

Önskar du hantera mängder som överskrider dessa gränser behöver du ansöka om tillstånd hos Räddningstjänsten.

Du hittar blanketten för ansökan på webbplatsen för Höglandets räddningstjänstförbund Länk till annan webbplats..

 • Vätskor och aerosoler får förvaras i förpackningar om högst 10 liter om de förvaras inne i bostaden. Detta gäller både i villor och i lägenheter. Behållaren ska vara avsedd för produkten.
 • Brandfarlig vara får inte förvaras i kylskåp eller frys.
 • Brandfarlig vara ska förvaras skyddat mot tänd- och värmekällor samt mot skador.
 • Behållarna ska vara ordentligt stängda. Undvik hantering och förvaring som riskerar spill och läckage.
 • Förvara i ett ventilerat utrymme.
 • Förvara den brandfarliga varan utan åtkomst för barn.
 • Kom ihåg att även tomma behållare och gasflaskor innehåller brännbara ångor.

Information om förvaring i villa, flerbostadshus och gemensamma utrymmen

På webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om var du i ditt hem du får förvara gasolbehållare.

På samma webbplats Länk till annan webbplats. kan du också hitta information om var i ditt hem du får förvara brandfarlig vätska.

Det är kommunens ordningsföreskrifter som reglerar hur och när du får använda fyrverkerier. Du får använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på nyårsafton utan tillstånd från Polisen, från klockan 18.00 fram till klockan 02.00 på nyårsdagen.

Övriga tider behöver du ha tillstånd från Polisen när du ska använda fyrverkerier och andra pyrotekniska varor. Vid användning ska du hänsyn till platsen och övriga omständigheter. Användning av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor på offentlig plats kräver alltid tillstånd från Polisen.

Här kan du läsa Sävsjö kommuns ordningsföreskrifter om vad som gäller vid användning av fyrverkerier. Pdf, 1006.3 kB.

Följ nedanstående tips

 1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
 2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
 3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
 4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
 5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
 7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
 8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
 9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
 10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.