Lyssna på sidan Lyssna

Hemsjukvård

Vem får hemsjukvård?

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i hemmet och är till för den som behöver hälso- och sjukvård men inte själv eller med assistans kan ta sig till vårdcentralen. ”Tröskelprincipen” gäller de personer som kan ta sig till vårdcentralen och söka vård där. För att få hemsjukvård krävs att man har fått ett beslut om hemsjukvård och en vårdplan. Det kan också vara personer som inte har ett beslut om hemsjukvård som är i behov av vissa tillfälliga hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet.

Beslutet fattas efter en bedömning av legitimerad personal såsom

 • läkare
 • sjuksköterska
 • sjukgymnast
 • arbetsterapeut
 • psykolog.

Vid behov av hälso- och sjukvårdsinsatser kontaktar allmänheten precis som tidigare sin vårdcentral.

Vem gör vad i hemsjukvården?

Kommunen ansvarar för:

 • Hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för personer inskrivna i hemsjukvården.
 • Tillfälliga hembesök.
 • Rehabilitering i hemmet.
 • Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning.
 • Ordination/förskrivning av hjälpmedel i hemmet.
 • Rehabilitering för personer med långvariga funktionshinder och behov av återkommande rehabiliteringsperioder.

Landstinget ansvarar för läkarinsatser och andra specialistinsatser vid hembesök.

Trygg och säker vård

Hemsjukvården ska utmärkas av en trygg och säker vård dygnet runt. En vård som utgår från den enskildes behov och livskvalitet.

Värdegrund

 • Ett hälsofrämjande synsätt ska genomsyra hela hemsjukvården.
 • Vi utgår från invånarnas behov av vård, omsorg och rehabilitering.
 • Den enskilde ska ha stort inflytande, kunna påverka vården, ha möjlighet att ta eget ansvar och uppleva stor trygghet i hemmet.
 • Insatserna ska stödja patientens/brukarens självständighet.

Kontakt

Hemsjukvården Sävsjö

Villagatan 12
576 36 Sävsjö
0382-155 58

Hemsjukvård Vrigstad/Rörvik/Stockaryd

0382-156 88

Kommunrehab, Sävsjö

0382-154 85

Telefontid:

Vardagar 8.00-9.00

Enhetschef Hemsjukvård

Monica Karlsson
0382-155 59

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Emma Fagerberg
0382-154 88

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.