Lyssna på sidan Lyssna

Nämnder

Under kommunfullmäktige finns förutom kommunstyrelsen även sex nämnder. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna.

Förvaltningarna kommunledningskontoret och serviceförvaltningen är direkt underställda kommunstyrelsen i Sävsjö kommun. Serviceförvaltningen hanterar tekniska ärenden som rör exempelvis gata/park, kommunalt ägd skog, lokalvård och kost. Det finns ingen enskild teknisk nämnd eller servicenämnd i kommunen utan kommunstyrelsen har delegerats beslutanderätt i tekniska ärenden. Det innebär att kommunstyrelsen beslutar i tekniska ärenden och serviceförvaltningen bereder ärendena.

Hittar du inte ett protokoll?

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett nämndsprotokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Blanketter och information för dig
som är förtroendevald finns här

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorgen samt det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden har också ansvar för den kommunala musikskolan och förebyggande socialt arbete bland barn och ungdom inom sitt verksamhetsområde.

Barn- och utbildningsnämndens reglemente.PDF

Ordförande

Fredrik Håkansson (KD)
fredrik.hakansson@savsjo.se

Sekreterare

Heléne Svensson
0382-152 74

Ledamöter

Det finns 9 ledamöter i barn- och utbildningsnämnden.

Ledamöter i barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats


Mötestider


Sammanträdestider 2020

Beredningssammanträden

 • Den 15 januari
 • Den 19 februari
 • Den 25 mars
 • Den 22 april
 • Den 27 maj
 • Den 26 augusti
 • Den 30 september
 • Den 28 oktober
 • Den 9 december

Beslutssammanträde

 • Den 29 januari
 • Den 11 mars
 • Den 8 april
 • Den 13 maj
 • Den 10 juni
 • Den 5 augusti
 • Den 16 september
 • Den 14 oktober
 • Den 18 november

Protokoll

År 2020
År 2019
År 2018
År 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, inklusive bibliotek, familjebadet, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet.

Kultur- och fritidsnämndens reglemente.PDF

Ordförande

Susanne Sjögren (S)

Sekreterare

Ulrika Petersson
0382-152 16

Ledamöter

Det finns 7 ledamöter i kultur- och fritidsnämnden.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämndenlänk till annan webbplats


Mötestider

Sammanträdesdatum 2020

Kombinerade berednings- och beslutsammanträden

 • Den 15 januari
 • Den 5 februari
 • Den 4 mars
 • Den 1 april
 • Den 6 maj
 • Den 3 juni
 • Den 9 september
 • Den 7 oktober
 • Den 4 november
 • Den 2 december

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder onsdagar klockan 14.00.

Ärendelista

Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna inom miljö- och byggförvaltningen.

I verksamheten ingår bland annat översikts- och detaljplanering,
lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Myndighetsnämndens reglemente.PDF

Ordförande

Sten-Åke Claesson (C)

Sekreterare

Ingela Strömqvist
0382-152 62

Ledamöter

Det finns 7 ledamöter i myndighetsnämnden.

Ledamöter i myndighetsnämndenlänk till annan webbplats


Mötestider

Sammanträdesdatum 2020

 • Den 22 januari
 • Den 26 februari
 • Den 25 mars
 • Den 22 april
 • Den 27 maj
 • Den 24 juni
 • Den 26 augusti
 • Den 30 september
 • Den 4 november
 • Den 16 december

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg och för omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder.

Socialnämnden ansvarar för en myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Socialnämndens reglemente.PDF

Ordförande

Kerstin Hvirf (S)

Sekreterare

Lillemor Hultqvist
0382-154 51

Ledamöter

Det finns 9 ledamöter i socialnämnden.

Ledamöter i socialnämndenlänk till annan webbplats


Mötestider

Sammanträdestider 2020

Beredningssammanträden

 • Den 7 oktober
 • Den 18 november

Beslutssammanträden

 • Den 16 september
 • Den 28 oktober
 • Den 9 december

Sammanträdestider 2021

Beredningssammanträden

 • Den 5 januari
 • Den 17 februari
 • Den 31 mars
 • Den 12 maj
 • Den 23 juni
 • Den 25 augusti
 • Den 6 oktober
 • Den 17 november

Beslutssammanträden

 • Den 27 januari
 • Den 10 mars
 • Den 21 april
 • Den 2 juni
 • Den 4 augusti
 • Den 15 september
 • Den 27 oktober
 • Den 8 december


Ärendelista

Protokoll

År 2020
År 2019
År 2018
År 2017

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet.

Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Valnämnden ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten.

Valnämndens reglementePDF

Ordförande

Bengt Persson (S)

Sekreterare

Bert Runesson
0382-152 29

Ledamöter

Det finns 5 ledamöter i valnämnden.

Ledamöter i valnämndenlänk till annan webbplats


Mötestider

...

Ärendelista

År 2019

Höglandets Överförmyndarnämnd

Gemensam överförmyndarverksamhet på Höglandet från den 1 januari 2019

Kommunerna Aneby, Eksjö, Sävsjö, Nässjö och Vetlanda bildade vid årsskiftet en gemensam överförmyndarnämnd. Från 1 januari 2019 finns det gemensamma överförmyndarkansliet på Storgatan 7 A i Vetlanda. Det kommer att vara möjligt att besöka lokalkontoren i Aneby, Eksjö, Sävsjö och Nässjö en dag i veckan. Förändringen tryggar en fortsatt effektiv och rättssäker hantering av ärenden.

Ordförande

Hugo Cruz (KD), Sävsjö kommun

Kontakt

Höglandets överförmyndarverksamhet
Besöksadress: Storgatan 7A, Vetlanda

overformyndaren@vetlanda.se
0383 - 971 72

Telefontid:
Måndag–torsdag klockan 9–12

Besökstid:
Måndag–torsdag klockan 9–12 och klockan 13–16 i mån av tid.

Ledamöter

Vice ordförande: Bent Dahnson (KD), Aneby kommun

Daniel Lundström (S), Vetlanda kommun
Lars-Åke Andersson (M), Eksjö kommun
Per Eckerberg (S), Nässjö kommun

Ersättare
Magdalena Andersson (M), Vetlanda kommun
Arne Ullman (C), Eksjö kommun
Lars-Erik Widell (S), Aneby kommun
Ted Sandstedt (KD), Nässjö kommun
Per Danielsson (KD), Sävsjö kommun

Mötestider

Sammanträdedatum för Höglandets överförmyndardnämnd

 • 2 januari
 • 30 januari
 • 13 mars
 • 10 april
 • 15 maj
 • 12 juni
 • 21 augusti
 • 11 september
 • 9 oktober
 • 13 november
 • 11 december

Ärendelista

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.