Lyssna på sidan Lyssna

Medborgarskapsceremoni

Medborgarskapsceremoni

Medborgararskapsceremoni 2020 - inställd

Medborgarskapsceremoni år 2020 är inställd på grund av coronaviruset.

I samband med firande av den svenska nationaldagen (6 juni) hålls en medborgarskapsceremoni för att fira nya svenskar och deras medborgarskap.

På grund av det rådande läget med coronaviruset och de restriktioner som gäller för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, bedömer Sävsjö kommun att medborgarskapsceremoni för 2020 inte bör genomföras.


Välkommen som ny svensk medborgare till Sävsjö kommun!

Under 2019 fick Sävsjö kommun 116 nyblivna svenska medborgare. Dessa kom från 21 länder. De flesta kom från Syrien, Iran, Afghanistan med flera länder.

Eftersom ceremonin har blivit en uppskattad tradition, kommer Sävsjö kommun istället att skicka ut minnesblad och en gåva per post till de nya sävsjöborna i slutet av maj.

Det gäller alltså dem som blivit svenska medborgare 2019 och som bor i Sävsjö kommun.

Information om vilka som blivit svenska medborgare får kommunen från Skatteverkets folkbokföring.

Läs mer hos SKL (Sveriges kommuner och Landsting)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarskap är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. Från och med 1 april 2015 trädde en lagändring ikraft: Ett medborgarskap som grundas på samhörighet. Det innebär bland annat att kommunerna ska anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.

Från och med 2015 anordnar Sävsjö kommun en ceremoni varje år för nyblivna svenska medborgare. Utvecklingsavdelningen har fått i uppdrag av Sävsjö kommunfullmäktige att genomföra ceremonin.

Medborgarskapets betydelse

En ny portalparagraf om medborgarskapets betydelse lyfts fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd.

1 § ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare. ”

För att ta fram vilka de nya svenska medborgarna är görs ett utdrag via Skatteverket.

Medborgarskapsceremoniernas innehåll

En ceremoni ska förmedla ett budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter och rättigheter men också skyldigheter, samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

Medborgarskapsceremonin, som blivit en uppskattad tradition, innehåller tal, sång, musik och fika. Ceremonin avslutas med Sveriges nationaldagsfirande. De nya svenskarna får gåvor från kommunen och ett officiellt minnesblad som delas ut av kommunens politiker.

Kontakt

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.