Lyssna på sidan Lyssna
Svenska flaggan som är blå med ett gult kors

Medborgarskapsceremoni

En medborgarskapsceremoni riktar sig till alla nya medborgare i Sverige. Kommuner ska enligt lag ordna ceremonier för att fira nya svenska medborgare och deras medborgarskap.

Välkommen som ny svensk medborgare

Vi välkomnar 84 nya medborgare i Sävsjö kommun som har fått svenskt medborgarskap under 2023. Våra nya medborgare kommer från 25 länder, bland annat från Syrien, Afganistan, Somalia, Palestina, Danmark, Lettland, Albanien och andra länder.

Medborgarskapsceremonin kommer hållas på Sävsjö camping den 6 juni 2024 mellan 10:45-13:00. I samband med ceremonin blir det nationaldagsfirande dit allmänheten också är välkommen.

Vad är en medborgarskapsceremoni?

Från och med 2015 är det lag att kommuner ska hålla ceremonier för att välkomna nya svenska medborgare. En medborgarskapsceremoni ska få alla nya svenska medborgare att känna sig inkluderade i det svenska samhället. Sävsjö kommun håller i medborgarceremonin i samband med Sveriges nationaldag den 6 juni.

Medborgarskapsceremonin, som blivit en uppskattad tradition, innehåller tal, sång, musik och fika. Ceremonin avslutas med Sveriges nationaldagsfirande. De nyblivna svenska medborgarna får även ett officiellt minnesblad som delas ut av kommunens politiker. Det är utvecklingsavdelningen som fått i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra ceremonin.

Information om vilka som blivit svenska medborgare får kommunen från Skatteverkets folkbokföring. Läs mer på webbplatsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Medborgarskapets betydelse

Medborgarskapet är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. Ceremonin ska förmedla ett budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter och rättigheter men också skyldigheter, samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Odengatan 55
576 80 Sävsjö

Projektsekreterare

Kristin Petersson
0382-152 31