Lyssna på sidan Lyssna

Svenska flaggan som är blå med ett gult kors

Medborgarskapsceremoni

Hälsning till nya svenska medborgare

Kommunfullmäktiges ordförande, Per Danielsson och kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson vill gratulera och varmt välkomna nya svenska medborgare till Sävsjö kommun. Länk till hälsningen på savsjo.se.

Vad är en medborgarskapsceremoni?

Från och med 1 april 2015 trädde en lagändring ikraft som innebär att kommunerna ska anordna ceremonier för nya svenska medborgare i syfte att högtidlighålla deras nya medborgarskap.

I samband med firande av den svenska nationaldagen den 6 juni håller Sävsjö kommun i en medborgarskapsceremoni för att fira nya svenskar och deras medborgarskap.

Utvecklingsavdelningen har fått i uppdrag av Sävsjö kommunfullmäktige att genomföra ceremonin. Medborgarskapsceremonin, som blivit en uppskattad tradition, innehåller tal, sång, musik och fika. Ceremonin avslutas med Sveriges nationaldagsfirande. De nyblivna svenska medborgarna får även ett officiellt minnesblad som delas ut av kommunens politiker.

Information om vilka som blivit svenska medborgare får kommunen från Skatteverkets folkbokföring. Läs mer hos Sveriges kommuner och regioner (SKR) Länk till annan webbplats.

Medborgarskapets betydelse

Medborgarskapet är viktigt för människans känsla av samhörighet och delaktighet. Ceremonin ska förmedla ett budskap om att det svenska medborgarskapet är det viktigaste rättsliga förhållandet mellan medborgaren och staten, att medborgarskapet innebär friheter och rättigheter men också skyldigheter, samt att medborgarskapet är en grund för folkstyrelsen och står för samhörighet med Sverige.

En ny paragraf om medborgarskapets betydelse lyfts fram för att stärka medborgarskapets symboliska innebörd.

1 § ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen. I denna lag regleras hur en person blir och upphör att vara svensk medborgare. ”

Eftersom ceremonin har blivit en uppskattad tradition, kommer Sävsjö kommun istället att skicka ut minnesblad och en gåva per post till de nya sävsjöborna. Det gäller alltså dem som blivit svenska medborgare 2020 och som bor i Sävsjö kommun.