Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige

Vad är ett kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige är Sävsjö kommuns högsta beslutande organ och kan beskrivas som Sävsjös egen riksdag. Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun består av 39 ledamöter samt ett antal ersättare.

Ledamöterna och ersättare väljs genom de allmänna valen som genomförs vart fjärde år. Under de allmänna valen väljs ledamöter till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige i landet. Ledamöterna och ersättare i kommunfullmäktige är därmed direktvalda av kommunens medlemmar.

Vad beslutar kommunfullmäktige?

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. Kommunfullmäktige beslutar i övergripande ärenden som påverkar kommunen i sin helhet.

Exempel på beslut som fullmäktige fattar beslut om är:

 1. budget,
 2. årsredovisning,
 3. skatt,
 4. avgifter och taxor.

De ärenden kommunfullmäktige fattar beslut om har först behandlats i nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige har även egna revisorer som granskar hela den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutar även om vilka nämnder som ska finnas och vilka politiker som har uppdrag i de olika nämnderna. Kommunfullmäktige utser vid varje ny mandatperiod både ledamöter och ersättare i kommunens styrelser och nämnder.

Läs kommunfullmäktiges arbetsordning. Pdf, 113.4 kB.

Mandatfördelning 2018-2022

I Sävsjö kommun är det Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna som tillsammans har majoritet och styr kommunen. 

Mandatfördelningen efter valet 2018 är följande:

 1. Kristdemokraterna 12 mandat.
 2. Socialdemokraterna 9 mandat.
 3. Moderaterna 7 mandat.
 4. Sverigedemokraterna 6 mandat.
 5. Centerpartiet 4 mandat.
 6. Vänsterpartiet 1 mandat.

Ledamöter och ersättare i fullmäktige 2018-2022

Kommunfullmäktiges ordförande är Per Danielsson, Kristdemokraterna.

Här finner du en lista på kommunfullmäktiges ledamöter för år 2018 - 2022 Länk till annan webbplats.

Webbsändningar

Kommunfullmäktige sammanträder ungefär en gång i månaden med undantag för sommaruppehållet under juli och augusti månad. Du kan se direktsändningarna från kommunfullmäktiges sammanträde via Sävsjö kommuns webb-TV. Webbsändningen startar strax före sammanträdet börjar. Webbsändningen textas inom två veckor.

Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden

Det finns just nu inga aktuella offentliga meddelanden.

Mötestider 2022

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 12 september
 • 10 oktober
 • 14 november
 • 12 december, klockan 18.00

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Alla sammanträden är, om inte annat annats annonseras, i Vallsjösalen i Kommunalhuset. Ordinarie sammanträdestid är klockan 18.30. Alla sammanträden är öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonseras i lokalpressen och på vår digitala anslagstavla.

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande

Per Danielsson

Kommunfullmäktiges sekreterare

Jan Holmqvist
0382 - 152 03