Lyssna på sidan Lyssna

Nödvattenplan för Sävsjö kommun

Syftet med en nödvattenplan är att säkerställa att det finns dricksvatten vid störningar.

Nödvattenplan - vad är det?

Nödvattenplanen beskriver hur och var nödvatten ska distribueras vid störningar samt vilka
samhällsviktiga verksamheter som ska prioriteras under kort och lång sikt.

Nödvattenplanen är framtagen av Njudung Energi och du kan läsa planen på deras webbplats (länk till annan webbplats). Länk till annan webbplats.