Lyssna på sidan Lyssna

Snöröjning

Vi är flera som behöver hjälpas åt för att vi ska kunna ta oss fram säkert på vägar, gator och torg. Sävsjö kommun har ansvar för vissa gator och vägar, andra plogas och halkbekämpas av Trafikverket. Du som är fastighetsägare har också ett ansvar att hålla rent vid ditt hus.

Vilka gator och vägar snöröjer kommunen?

Sävsjö kommun har hand om kommunala körbanor, cykelvägar, torg och parkeringsplatser. Det innebär till exempel alla gator i Sävsjö samt lokalgatorna i övriga tätorter. Genomfarterna i Stockaryd, Vrigstad, Rörvik och Hultagård snöröjs av Trafikverket. För att kommunens gatunät ska röjas har vi en lägsta gräns för snödjupet på cirka 7-8 centimeter.

Karta över vinterväghållning för gator i tätort

Om du inte kan ta till dig informationen på kartan, exempelvis på grund av nedsatt syn, kan du kontakta vår växel på telefon 0382-152 00 så får du hjälp.

Vi röjer i första hand gång- och cykelvägar samt huvudvägnätet. Målet är att samtliga gator ska vara snöröjda ungefär 10 timmar efter att det slutat snöa. Vid behov utförs även halkbekämpning. Dag två plogas parkeringar och det rensas i gatukorsningar. Om det behövs tas snön bort framför skolor med mera.

Traktor med skopa plogar väg tidigt på morgonen.

Du som är fastighetsägare ansvarar för att hålla rent och halkbekämpa utanför dina fastigheter/ditt hus på den yta som används av gångtrafikanter. Ta så snart du kan hand om snö och is som kan vara en fara för dem som går utanför ditt hus. Skotta och lägg snön där den inte hindrar framkomlighet eller trafiksäkerhet. Det ska vara fri sikt i korsningar och vid din utfart. Sanda om det behövs.

Du ska även se till att inte snö eller istappar riskerar att falla ner från ditt tak och skada någon som går nedanför.

Om snömängden är så stor att kommunen plogat upp så att gångbanan utanför ditt hus är full av snö, då behöver du inte skotta.

Illustration vintergata och hur du ska skotta.

När det kommer snö är det viktigt att du flyttar ditt fordon om det står parkerat på gatan för att underlätta för snöröjarna.

Vintertid finns det gratis sand att hämta för att du själv ska kunna göra din omgivning lite säkrare.

Sanden är förpackad i påsar och finns att hämta på följande ställen:

Sävsjö: Xtra, ICA Klingan, och Coop.

Stockaryd: Tempo

Rörvik: ICA-handlaren.

Vrigstad: Vivo.

Synpunkter på snöröjning

Har du synpunkter på hur gatorna plogas? Då kan du höra av dig via vår synpunktshantering.

Gå till e-tjänsten Synpunkt Sävsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Serviceförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
tekniska@savsjo.se
0382-152 00