Lyssna på sidan Lyssna

Avgifter inom omsorgen

Här kan du hitta avgifter inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen, till exempel hemtjänst, trygghetslarm och olika former av boende.

Vad kostar äldreomsorg och funktionshinderomsorg?

När du får hjälp från kommunen betalar du en avgift. Storleken på avgiften varierar beroende på inkomst och
hjälpbehov. Du har rätt att få denna avgift inkomstprövad.

För många av insatserna gäller maxtaxa. Maxtaxan innebär att du som har insatser genom äldreomsorg och handikappomsorg betalar maximalt 2575 kronor per månad för vård och service. Avgifter som ingår i maxtaxan är inkomstprövade och det innebär att det är din ekonomi som avgör hur hög avgiften blir. För att kommunen ska kunna beräkna din avgift rätt måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg, exklusive hyra och mat kan variera från 0 - 2575 kronor per månad för 2024.

Du kan läsa mer om kostnader i dokumentet Avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen som finns länkat längre ner på den här sidan.

Avgifter för särskilt boende

Som mest betalar du 2575 kronor per månad för vård. Därutöver betalar du hyra och kostavgift.

Avgifter för växelvård och dagverksamhet

En avgift för vård och omsorg tas ut inom växelvård, tillfälligt korttidsboende och dagverksamhet. Dygnsavgiften för växelvård och korttidsboende är 1/30 av ditt uträknade avgiftsutrymme enligt hemtjänsttaxan, maximalt 78 kronor per dygn.

För att få rätt avgift behöver du lämna in blanketten "Inkomstförfrågan".

Dagverksamhet är gratis men avgift för kost tas ut enligt särskild kosttaxa. 

Ingår i maxtaxa hemtjänst

Timtaxa upp till högkostnadsbelopp

369 kronor per timme

Högkostnadsbelopp*

2 575 kronor per månad

Trygghetslarm

267 kronor per månad

Korttidsboende växelvård

78 kronor per dygn

Ledsagning

95 kronor per timme

Dagverksamhet

avgiftsfri

Hemsjukvård inskriven

343 kronor per månand

Hemsjukvård enstaka besök

171 kronor per besök

*Högkostnadsbeloppet följer Socialstyrelsens rekommendation för maxtaxa och fastställs i december för nästkommande år.

Avgifter för yttre hemtjänst

Gräsklippning

225 kronor per tillfälle

Trimning

127 kronor per tillfälle

Snöskottning

137 kronor per halvtimma

Trädgårdsarbete

225 kronor per timme

Skräpkörning

161 kronor per timme

Övriga avgifter som kan vara aktuella

Hygienartiklar: 147 kronor per månad
Städmaterial: 40 kronor per månad
Avlösarservice 12 timmar: ingen avgift

Måltider på särskilt boende

Helt måltidsabonnemang – inklusive mellanmål

4 118 kronor per månad

Kost dagverksamhet

113 kronor per dag

Kost korttidsboende, växelvård

138 kronor per dag

Kaffe och vetebröd eller enklara kaka

23 kronor styck

Kontakt

Socialchef

Linda Björk Funktionsbrevlåda socialförvaltningen

0382-154 60 Socialförvaltningens växel

0382-152 00 Sävsjö kommuns huvudväxel

Socialförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö