Lyssna på sidan Lyssna
Hundkex och grönt gräs

Stöd och omsorg

Matsedlar, ansök om äldreomsorg, hemtjänst, avgifter, boende för äldre, färdtjänst, anhörigstöd, syninstruktör, dagverksamheten Brygghörnan.

Ekonomisk bistånd, våld i nära relationer, bostadsbidrag, samverkanskoordinator, god man, förvaltare och förmyndare, dödsboanmälan.

Vård och behandling, anhörigstöd och Barn som anhörig, samarbete med hälso- och sjukvården, överklaga beslut.

Bostad med särskild service, arbete och daglig verksamhet, socialpsykiatri, syninstruktör, anhörigstöd, korttidstillsyn, personligt stöd.

Familjehem, stöd till barn och unga, anhörigstöd, adoption, kontaktfamilj, Familjecentralen, Anmäl om barn far illa.

Hemsjukvård, hjälpmedel och rehabilitering, palliativ vård, anhörigstöd, medicinskt ansvarig sjuksköterska, patientsäkerhetsberättelse.

Stöd och omsorg

Kommunens socialtjänst ansvarar för att erbjuda alla kommuninvånare stöd och omsorg i olika livssituationer och har det yttersta ansvaret för att alla personer med behov av stöd får sina behov tillgodosedda. Lagstiftningen styr socialtjänstens arbete.

Socialtjänsten består av flera olika verksamheter och det finns flera utförare av sociala tjänster att välja mellan. Du kan vända dig direkt till flera av verksamheterna. För att få vissa insatser krävs ett särskilt myndighetsbeslut enligt gällande lagstiftning. Socialförvaltningen utreder och fattar beslut om dessa insatser.

Om du är orolig för ett barn eller att någon annan far illa kan du kontakta socialförvaltningen.

Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Nyheter

 • Stöd och omsorg
  Från och med måndag 8 juni kommer provtagning av personer med milda symptom för Covid-19 hanteras av alla länets vårdcentraler. Den som känner av lättare symptom  i form av hosta, feber, andningsbesvä...
 • Stöd och omsorg
  Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras? Det är några av de frågor som står i fokus för ett forskningsprojekt som pågår under 2019–2021. Projekte...
 • Stöd och omsorg
  Höglandets Psykiatrivecka pågår den 11-15 november 2019. Veckan innehåller en intressant blandning av talare – både professionella och de som talar av egen erfarenhet. Ämnen under veckan:
  Lågaffektivt b...
 • Stöd och omsorg
  Socialförvaltningens reception på Villagatan 10-12 i Sävsjö byggs om med start onsdagen den 7 augusti. Arbetet kommer att pågå under hösten och har som mål att förbättra tillgängligheten för besökarna...

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.