Lyssna på sidan Lyssna

Hemsändningsbidrag

Syftet med hemsändningsbidraget är att trygga varuförsörjningen i kommunens gles- och landsbygd. Bidraget gäller för livsmedelsbutiker på landsbygden, det vill säga utanför Sävsjö tätort. Hemsändning av dagligvaror gäller fast boende i glesbygd.

Regler för hemsändningsbidrag:

  • hemsändningen avser hushåll med längre än 3 kilometer till närmaste livsmedelsbutik.
  • ersättning kan även ges vid hemsändning till personer med kortare avstånd om särskilda skäl föreligger
  • bidrag ges för en leverans per hushåll och vecka
  • hemsändningen organiseras av butiksinnehavare/livsmedelshandlare på lämpligt sätt
  • hemsändningen gäller från den livsbutik som är närmast bostaden och som erbjuder denna service
  • bidrag ges endast för hemsändning till åretruntboende

Regler för hemsändningsbidrag.PDF

Redovisningsblankett för hemsändningsbidragPDF

Sammandrag för utbetalning av hemsändningsbidragPDF

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.