Lyssna på sidan Lyssna

Barn och utbildning

Ansök om och säg upp plats, förskolor och pedagogisk omsorg, allmän förskola, avgifter och regler, matsedlar, öppna förskolan.

Matsedlar, förskoleklass, grundskolor, grundsärskola, fritidshem, skolval.

Gymnasieskolan Aleholm, kommunalt aktivitetsansvar.

Ansök om plats i musikskolan, skapande skola, kontakta musikskolans lärare.

Kurser på grundskolenivå, SFI, gymnasiekurser, särvux, yrkesutbildning, studie- och yrkesvägledning med mera.

Vklass, skolplan, elevhälsa, skolskjuts, läsårstider, maten, flerspråkighet, olycksfallsförsäkring, stipendium.

Förskola

Kommunens förskolor i tätorten Sävsjö leds av två rektorer. Förskolan i Vrigstad leds av en rektor. Förskolorna i Rörvik och Stockaryd leds av rektorerna för skolenheterna Rörvik och Stockaryd. All skolverksamhet lyder under barn- och utbildningsnämnden och all skolverksamhet leds av en förvaltningschef.

Grundskolan

Grundskolan är organiserad i fyra skolor, Hägneskolan, Vallsjöskolan och Vrigstads skola har förskoleklass - årskurs 6. Särskola för årskurs 1-9 finns också på Hägneskolan. Stockaryds skola har förskola- årskurs 6 och Rörviks skola har förskola- årskurs 9. Samtliga skolor har skolbarnomsorg. Hofgårdsskolan i Sävsjö har årskurs 7-9.

Gymnasium

Gymnasieskolan i Sävsjö, Aleholmsskolan, har ett brett utbud av nationella program samt introduktionsprogram. Aleholmsskolan erbjuder också ett program inom gymnasiesärskolan. Utöver detta kan man läsa gymnasiesärskoleutbildningar inom samverkansområdet på Höglandet. Den kommunala vuxenutbildningen, utbildningen i svenska för invandrare och särskild undervisning för vuxna erbjuds på Aleholmsskolan.

Karta över förskolor och skolor

Aktivera kartan

Nyheter

  • Barn och utbildning
    Tävlingen Pythagoras Quest är Sveriges största lagtävling i matematik för högstadieelever och den har mött positivt gensvar från både elever och lärare runt om i landet.
Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.