Lyssna på sidan Lyssna

Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet har i uppdrag att samordna hållbarhets- och utvecklingsfrågor som miljö- och hållbar utveckling, folkhälsa och trygghetsfrågor i kommunen.

Hållbarhetsrådet består av representanter från Sävsjö kommun, kommunala bolag, Polisen
och Region Jönköpings län. Representanterna i rådet samverkar i frågor som rör det långsiktiga hållbarhetsarbetet i kommunen, exempelvis miljö- och hållbar utveckling, folkhälsa och trygghet- och säkerhetsfrågor. Representanterna byter också information och erfarenheter med varandra.

Kommunens utvecklingsstrategi är ett styrande dokument som är centralt för Hållbarhetsrådets arbete. Fokus för rådet är också FN:s Agenda 2030 som innehåller de globala målen för hållbar utveckling.

Läs reglemente för Hållbarhetsrådet (länk till webbsida för reglementen savsjo.se)

Representanter i rådet

Ordförande för Hållbarhetsrådet är Therese Petersson, KD. För att se politiska representanter från Sävsjö kommun i råden, se listan från vårt förtroendemannasystem. Extern länk. Länk till annan webbplats..

Representanter från förvaltningen

Utöver ledamöterna finns även följande representanter från kommunen med i Hållbarhetsrådet.

 1. Jan Holmqvist, kommundirektör (vice ordförande i rådet)
 2. Martina Arvidsson, barn- och utbildningschef
 3. Linda Björk, socialchef
 4. Erika Tor Rundblad, förvaltningschef serviceförvaltningen
 5. Maria Thulin, förvaltningschef myndighetsförvaltningen
 6. Linda Ståhlgren, miljö- och hållbarhetsstrateg
 7. Olle Denke, säkerhetssamordnare
 8. Ida Stenvall, beredsskapssamordnare
 9. Annela Eklund Major, utvecklingsledare socialförvaltningen
 10. Daniel Mattson, Njudung Energi AB
 11. Urban Blücher, vd Sävebo AB
 12. Anne-Margreth Floengård, verksamhetschef Sävsjö vårdcentral
 13. Maria Haveland, folkhälsoplanerare
 14. Mikael Sjöbrink, polisenhet Höglandet

Mötestider för 2023

Hållbarhetsrådet sammanträder under år 2023 på tisdagar klockan 13.15.

 • 31 januari
 • 26 september
 • 12 december
 • 11 april

Protokoll

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Kontakt

Ordförande

Therese Petersson (KD)
0382-152 02
therese.petersson@savsjo.se

Kommunkansli

kommun@savsjo.se
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö