Lyssna på sidan Lyssna

Gång- och cykelvägar

I Sävsjö finns cirka 2,8 mil gång- och cykelvägar. Vårt mål är att knyta ihop gång- och cykelvägnätet så att du inte ska behöva gå eller cykla på gator med mycket trafik.

Där det finns plats försöker vi också att skilja gång- och cykelvägarna från gatan, antingen med en skiljeremsa eller med nivåskillnad. Förr var det biltrafiken som var viktigast. Idag är det viktigast att skydda gående och cyklister och då främst barnen.

Karta över gång- och cykelvägar

I kartan kan du se gång- och cykelvägarna i kommunen.

Om du inte kan ta till dig informationen på kartan, exempelvis på grund av nedsatt syn, kan du kontakta vår växel på telefon 0382-152 00 så får du hjälp.

Gång- och cykelplan

Sävsjö kommuns gång- och cykelplan är till för kommande arbete där cykeln som transportmedel är i fokus. Arbetet ska göra att trafiksituationen för fotgängare och cyklister blir bättre och säkrare.

Läs Sävsjö kommuns gång- och cykelplan Pdf, 22.3 MB..

Läs Sävsjö kommuns åtgärdsprogram för gång- och cykelvägar. Pdf, 12.5 MB.

Felanmälan gång-och cykelvägar

Vi är tacksamma om du anmäler fel på gång- och cykelvägar direkt i vår e-tjänst för synpunktshantering, Synpunkt Sävsjö.

Gå till e-tjänsten Synpunkt Sävsjö Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Serviceförvaltningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
tekniska@savsjo.se
0382-152 00