Lyssna på sidan Lyssna

Behöver du dölja att du läst det här? Knappen "Lämna sidan" tar dig snabbt till google.se. Läs mer om att surfa privat och dölja eller rensa webbhistorik på sidan "Dölj ditt besök".

Känner du någon som är utsatt för våld?

Lyssna och våga fråga

Att bli lyssnad och trodd på är väldigt viktigt för den som blivit utsatt för våld och hot. Du kan hjälpa din vän genom att våga fråga. Ibland kan du behöva fråga flera gånger. Vägen till att bryta upp från en destruktiv relation kan vara lång. Det finns ofta mycket skam och skuld kring att vara utsatt för våld. En viktig del i att stötta är därför att klargöra för den utsatta att det alltid är våldsutövaren som är ansvarig för våldet.

 • Hitta tillfälle att prata med personen enskilt.
 • Förmedla att du är orolig för hur personen har det.
 • Lyssna på berättelsen utan att ifrågasätta, utan att skuldbelägga den utsatte eller ursäkta den som utsätter.
 • Berätta att det finns stöd att få, förmedla hopp. Ingen ska behöva utstå våld.
 • Markera tydligt att det är fel att kränka, förnedra, slå och utnyttja någon sexuellt.
 • Ställ raka och konkreta frågor som ”Slår x dig?” och ”Är du rädd för x?”.
 • Hjälp personen med att dokumentera vad som händer, det kan till exempel handla om att ta kort på en skada eller skriva ner vad som har hänt.
 • Erbjud dig att vara med vid kontakter som till exempel till olika myndigheter eller sjukvården.

 • Ringa anonymt till socialtjänsten, polisen, kvinnojour, kvinnofridslinjen eller RFSL:s brottsofferjour. Där kan du diskutera din oro med någon som vet mycket om våld i nära relation.
 • Göra en polisanmälan. Våld i nära relationer kan vara ett brott och faller då under allmänt åtal.
 • Om du är anhörig, vän eller arbetskamrat och har behov av att prata med någon kring våldsutsatthet i nära relation, kontakta socialförvaltningen i Sävsjö kommun. Vi har kunskap om våld, dess konsekvenser och vilket stöd som finns att få för den som är våldsutsatt.
 • Har du behov av rådgivning kring en person som är aggressiv och våldsam i nära relation vänder du dig även också till socialtförvaltningen.

Barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi tror att ett barn behöver hjälp. Ta kontakt med socialtjänsten på 0382-154 60.

Kontakt

Öppettider för receptionen på Villagatan 12

Vardagar klockan 08.30 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00.

Socialförvaltningens växel

Du kan nå oss på telefon 0382-154 60.
Måndag - torsdag klockan 08.00 - 16.00
Fredag klockan 08.00 - 15.00
Lunchstängt mellan klockan 12.00 - 13.00

Mejladress

socialen.soc@savsjo.se

Postadress

Socialförvaltningen
576 80 Sävsjö

Vid akuta situationer

Vid akuta situationer utanför ordinarie kontorstid kontaktas socialjour - som nås via larmnumret
112.