Lyssna på sidan Lyssna
Flygbilder över Tällevad tagna av Pierre Klasson med drönare. Visar området Tällevad II. Godkänt av Lantmäteriet.

Samhällsplanering

Det vi skapar i samhället ska planeras, projekteras och byggas så att omgivningen belastas så lite som möjligt. Viktigaste är att planera byggnader och anläggningar så väl att de kan stå kvar och göra nytta under mycket lång tid. Redan vid byggandet måste man dock tänka på att det som uppförs en dag ska kunna rivas på ett sätt som skonar miljön, till exempel genom att gamla material tas tillvara.

I ett hållbart samhälle planerar, projekterar och bygger vi med ett långt tidsperspektiv. Vi använder byggmaterial och metoder som ger minimal påverkan på miljön och vi planerar redan från början för möjligheterna till framtida återanvändning. Miljöfrågorna har en avgörande betydelse i hela kedjan från fysisk planering till byggande.

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Mark- och exploateringsstrateg

Anna Wågesson
0382-154 12

Planstrateg

Vakant

Samhällsplanerare översiktsplan

Andreas Grennborg
0382-154 17

Samhällsplanerare detaljplan

Rebecca Petersson
0382-154 14

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.