Lyssna på sidan Lyssna
Flygbilder över Tällevad tagna av Pierre Klasson med drönare. Visar området Tällevad II. Godkänt av Lantmäteriet.

Samhällsplanering

Det vi skapar i samhället ska planeras, projekteras och byggas så att omgivningen belastas så lite som möjligt. Viktigaste är att planera byggnader och anläggningar så väl att de kan stå kvar och göra nytta under mycket lång tid. Redan vid byggandet måste man dock tänka på att det som uppförs en dag ska kunna rivas på ett sätt som skonar miljön, till exempel genom att gamla material tas tillvara.

I ett hållbart samhälle planerar, projekterar och bygger vi med ett långt tidsperspektiv. Vi använder byggmaterial och metoder som ger minimal påverkan på miljön och vi planerar redan från början för möjligheterna till framtida återanvändning. Miljöfrågorna har en avgörande betydelse i hela kedjan från fysisk planering till byggande.

Kontakt

Samhällsbyggnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Samhällsbyggnadschef

Emma Nordstrand
0382-15413

Mark- och exploateringsstrateg

Peter Ringberg
0382-154 12

Samhällsplanerare översiktsplan

Andreas Grennborg
0382-154 17

Samhällsplanerare detaljplan

Emanuel Johansson
0382-154 14

Samhällsplanerare detaljplan

Malin Markkanen
0382-15418

Projekteringsingenjör

Qamar Tarabeih
0382-15419