Lyssna på sidan Lyssna

Förskola och barnomsorg

Vad är ditt behov av barnomsorg?

Förskola

Alla barn mellan 1 och 5 år har rätt till plats i Sävsjö kommuns förskolor eller pedagogisk omsorg.
Barn med föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga har rätt till 15 timmars förskola i veckan. I Sävsjö kommun finns 10 kommunala förskolor och fyra fristående förskolor.

Mer information om förskolan finns även hos Skolverket. Länk till annan webbplats.

Allmän förskola

Barn som är 3–5 år får gå kostnadsfritt i förskolan 15 timmar i veckan, från och med grundskolans start i augusti till och med skolavslutningen i juni. Den allmänna förskolan ingår i förskolans ordinarie verksamheter och startar vid skolstart i augusti, det år barnet fyller tre år. Om barnet går mer än 15 timmar per vecka får du en minskad avgift motsvarande den kostnadsfria allmänna förskolan. Det är frivilligt att delta i den allmänna förskolan.

Pedagogisk omsorg

I Stockaryd erbjuds pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg bedrivs oftast i hemmiljö. Du ansöker på samma sätt som till förskola.

Avgifter och regler

Förskolorna har en egen läroplan, Lpfö 18. Vi tillämpar maxtaxa. För mer information besök Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.