Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Nämndens uppdrag

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna inom miljö- och byggförvaltningen.

I verksamheten ingår bland annat översikts- och detaljplanering,
lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Myndighetsnämndens reglemente. Länk till annan webbplats.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum 2021

 • Den 27 januari
 • Den 24 februari
 • Den 24 mars
 • Den 28 april
 • Den 26 maj
 • Den 23 juni
 • Den 25 augusti
 • Den 29 september
 • Den 3 november
 • Den 15 december

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens sammanträde den 29 september

Ärendelista inför sammanträde med myndighetsnämnden den 25 augusti 2021 klockan 13.00. Ledamöter deltar digitalt via Teams. Ordförande leder mötet från konferensrummet Syllen i Tillväxthuset.

 1. Närvaro
 2. Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträde
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av ärendelista
 5. Ansökan om strandskyddsdispens
 6. Ansökan om bygglov för garage
 7. Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
 8. Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
 9. Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
 10. Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
 11. Ansökan om strandskyddsdispens
 12. Ansökan om strandskyddsdispens
 13. Ansökan om bygglov för nybyggnation av radhus
 14. Ansökan om bygglov för tillbyggnad och utvändig ändring
 15. Myndighetsnämndens verksamhetsplan 2022 samt taxorna
 16. Myndighetsnämndens delårsrapport 2021
 17. Redovisning av delegationsbeslut
 18. Informationsärenden
 19. Eventuellt övriga ärenden
 20. Godkännande av mötets genomförande 

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.