Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Nämndens uppdrag

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna inom miljö- och byggförvaltningen.

I verksamheten ingår bland annat översikts- och detaljplanering,
lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Myndighetsnämndens reglemente.länk till annan webbplats

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämndenlänk till annan webbplats

Sammanträdesdatum 2021

 • Den 27 januari
 • Den 24 februari
 • Den 24 mars
 • Den 28 april
 • Den 26 maj
 • Den 23 juni
 • Den 25 augusti
 • Den 29 september
 • Den 3 november
 • Den 15 december

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens sammanträde den 24 februari

Ärendelista inför sammanträde med myndighetsnämnden den 24 februari 2021 klockan 13.00. Ledamöter deltar digitalt via Teams. Ordförande leder mötet från konferensrummet Syllen i Tillväxthuset.

 

 1. Närvaro
 2. Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträde
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av ärendelista
 5. Förslag till beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
 6. Ansökan om bygglov för koomplementbyggnad samt plan
 7. Förslag till beslut om att släppa ut avloppsvatten
 8. Förslag till beslut om att släppa ut avloppsvatten samt förlängd åtgärdstid
 9. Ansökan om paddelhall10
 10. Ansökan om bygglov för ändrad användning av loka11
 11. Myndighetsförvaltningens årsredovisning för 2020
 12. Förslag till Myndighetsnämndens internkontroll 2021 samt uppföljning avinternkontroll
 13. Redovisning av delegationsbeslut
 14. Informationsärenden
 15. Eventuellt övriga ärenden
 16. Godkännande av mötets genomförande

 


 

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.