Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för miljö, livsmedel- och byggfrågor.

Nämndens uppdrag

I verksamheten ingår bland annat lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Myndighetsnämndens reglemente. Länk till annan webbplats.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum 2022

Beredning- och beslutssammanträden

 • 26 Januari
 • 2 Mars
 • 6 April
 • 18 Maj
 • 21 Juni
 • 24 Augusti / Inställt
 • 21 september
 • 19 Oktober
 • 16 November
 • 14 December

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens sammanträde den 21 September, kl 13,00 Tillväxthuset


 1. Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
 2. Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
 3. Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
 4. Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
 5. Upphävande av förbud mot utsläpp av avloppsvatten
 6. Miljösanktionsavgift då det saknats tillstånd att anlägga en avoppsanläggning
 7. Miljösanktionsavgift då det saknats tillstånd att installera köldmedieanläggning utan att underätta tillsynsmyndigheten
 8. Ansökan om strandskyddsdispens
 9. Ansökan om utökad träningstid
 10. Myndighetsnämndens delårsrapport 2022
 11. Yttrande angående översiktsplan
 12. Redovisning av delegationsbeslut
 13. Informationsärenden
 14. Eventuellt övriga ärenden

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.