Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Nämndens uppdrag

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna inom miljö- och byggförvaltningen.

I verksamheten ingår bland annat översikts- och detaljplanering,
lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS).

Myndighetsnämndens reglemente.länk till annan webbplats

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet. Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämndenlänk till annan webbplats

Sammanträdesdatum 2021

 • Den 27 januari
 • Den 24 februari
 • Den 24 mars
 • Den 28 april
 • Den 26 maj
 • Den 23 juni
 • Den 25 augusti
 • Den 29 september
 • Den 3 november
 • Den 15 december

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens sammanträde den 23 juni

Ärendelista inför sammanträde med myndighetsnämnden den 23 juni 2021 klockan 13.00. Ledamöter deltar digitalt via Teams. Ordförande leder mötet från konferensrummet Syllen i Tillväxthuset.


 1. Närvaro
 2. Anmälan om eventuellt jäv vid sammanträde
 3. Val av justerare
 4. Godkännande av ärendelista
 5. Ansökan om bygglov för lagerlokal
 6. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten, förlängd åtgärdstid
 7. Ansökan om förhandsbesked för industribyggnad
 8. Ansökan om strandskyddsdispens
 9. Ansökan om bygglov för flytt av lagertält
 10. Ansökan om nybyggnation samt komplementbyggnader
 11. Ansökan om förhandsbesked för tillbyggnad
 12. Ansökan om bygglov för industribyggnad/värmepanna
 13. Ansökan om bygglov för tillbyggnad, ändrad marknivå och mur/plank
 14. Tillförordnad förvaltningschef
 15. Månadsrapport Maj
 16. Ersättning till skadedjursskyttar
 17. Redovisning av delegationsbeslut
 18. Informationsärenden
 19. Eventuellt övriga ärenden
 20. Godkännande av mötets genomförande 

Protokoll

Vi lägger ut aktuell kallelse eller tillkännagivande för kommunstyrelsens, nämndernas och fullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden 2018-2022.

Behöver du hjälp att hitta ett protokoll eller ett visst beslut? Kontakta Sävsjö kommun så hjälper vi dig.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.