Lyssna på sidan Lyssna

Myndighetsnämnden

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för kommunala myndighetsbeslut rörande miljö, livsmedel, hälsoskydd, alkohol och byggande.

Nämndens uppdrag

Myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning, lovprövning och tillsyn, i samband med ärenden kopplat till bygg, milljö, livsmedel, hälskoskydd och alkohol. Myndighetsnämnden tar också beslut om namn på nya gator och kvarter. I verksamheten ingår också förvaltning och utveckling av kommunens geografiska information och informationssystem (GIS) bland annat.

Läs myndighetsnämndens reglemente på savsjo.se.

Ledamöter och ersättare

Ordförande för myndighetsnämnden är Sten-Åke Claesson från Centerpartiet.
Det finns 7 ledamöter och 7 ersättare i myndighetsnämnden.

Lista på ledamöter i myndighetsnämnden Länk till annan webbplats.

Sammanträdesdatum 2024

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 17 april
 • 15 maj
 • 12 juni

 • 28 augusti
 • 25 september
 • 23 oktober
 • 20 november
 • 17 december

Myndighetsnämnden sammanträder onsdagar klockan 13.00 förutom årets sista sammanträde som hålls på en tisdag. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Myndighetsnämndens beredande möte den 21 Januari, 2024 klockan 13,00.

Tillväxthuset; Bjälken

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Godkännande av ärendelistan
 3. Anmälan om evntuell jäv
 4. Informationsärende
 5. Genomgång av beredande ärende för nämndens ledamöter
 6. Beslut angående sanktionsavgift för olovligt byggande
 7. Beslut om strandskyddsdispens
 8. Upphävande av förbud att släppa ut avsloppsvatten från däcktvättanläggning
 9. Förslag till förändring av adress
 10. Redovisning av delegationsbeslut
 11. Meddelande
 12. Eventuellt övriga ärenden

Protokoll

Vi lägger ut aktuell ärendelista för kommunstyrelsens, nämndernas och kommunfullmäktiges sammanträden på vår webbplats. Vi lägger även ut protokollen för den nuvarande mandatperioden.

På grund av bestämmelser i GDPR lägger inte myndighetsnämnden upp protokoll för mandatperioden 2022-2026. Vill du läsa ett beslut eller hela protokollet? Kontakta myndighetsförvaltningen på miljobygg@savsjo.se eller ring kommunens växel 0382-15200 för att bli kopplad till myndighetsförvaltningen.