Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla. På anslagstavlan publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Söker du ett annat protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Tillkännagivande kommunfullmäktiges sammanträde den 10 oktober 2022 klockan 18:30 i Kulturhuset, Sävsjö

  1. Närvaro
  2. Val av justerare samt tid och plats
  3. Godkännande av ärendelista
  4. Anmälan av motioner
  5. Valärenden
  6. Informationsärenden
  7. Svar på medborgarförslag om förbättring av motionsspåret vid Trävaruvägen i Vrigstad
  8. Svar på medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärder vid Trävaruvägen i Vrigstad
  9. Höglandets överförmyndarnämnd, samverkansavtal och reglemente
  10. Riktlinjer - offentlig konst i Sävsjö kommun
  11. Delårsrapport 2022-08-31
  Per Danielsson (KD) Jan Holmqvist
  Ordförande Sekreterare • Underrättelse om granskning: Detaljplan för Gästgivaregården 1:272-1:277, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun

  Härmed meddelas underrättelse om granskning av detaljplan för Gästgivaregården 1:272-1:277 av kommunens samhällsbyggnadsenhet.
  Detaljplanens granskningstid är från den 12 september 2022 till och med den 24 oktober 2022. Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900). För fullständig information om detaljplanen finns det på www.savsjo.se/detaljplaner. Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativt via mejl till sambygg@savsjo.se senast den 24 oktober 2022.Under detaljplanens samrådstid eller granskningstid finns de handlingar som man kan tycka till om här.Alla detaljplaner har tillfällen då du kan ställa frågor och lämna synpunkter. Dessa syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och samtidigt ge alla berörda möjlighet till insyn och påverkan. När politikerna tagit beslut om samråd eller granskning skickar planhandläggaren planförslaget för yttrande till myndigheter, organisationer och berörda, samt offentliggörs här. Normalt finns planförslaget utställt under en period på tre till fyra veckor.


 • VAL

  Slutlig sammanräkning efter valet till riksdag, regionfullmäktige och kommunfullmäktige
  den 11
  september 2022.
  Offentlig slutlig sammanräkning av de röster som lämnats vid valet den 11 september 2022 i
  Jönköpings län sker i länsstyrelsen lokaler på Vallgatan 6, med början måndagen den 12 september
  2022 kl. 09.00.
  Rösternas räknas i följande ordning:
  Riksdagsvalet
  Val till kommunfullmäktige
  Val till regionfullmäktige
  Länsstyrelsen i Jönköpings län


Vad betyder det att protokoll anslås?

Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.