Lyssna på sidan Lyssna

Digital anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Söker du ett annat protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Tillkännagivande kommunfullmäktiges sammanträde den 23 maj 2022 klockan 18:30 i Kulturhuset, Sävsjö

  1. Närvaro
  2. Val av justerare samt tid och plats
  3. Godkännande av ärendelista
  4. Anmälan av motioner
  5. Valärenden
  6. Informationsärenden
  7. Försäljning av del av Vrigstad 3:90, Gästgivaregatan 17, Vrigstad
  8. Svar på motion (M) - gästhem i alla länsdelar
  9. Partisammansatt grupp inför valet 2022, partistöd 2023-2026
  10. Beslut om dokumentet "Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, stöd, omsorg och vård 2021-2030"
  11. Gemensam systemförvaltning Combine
  12. Årsredovisning Höglandsförbundet 2021
  13. Årsredovisning Kretslopp Sydost 2021
  14. Årsredovisning 2021 för Höglandets samordningsförbund
  15. Trygghetsbokslut 2021
  16. Reviderat reglemente för Hållbarhetsrådet
  Per Danielsson (KD) Jan Holmqvist
  Ordförande Kommundirektör • Meddelande om samråd: Detaljplan för Gästgivaregården 1:272-1:277, Vrigstad tätort, Sävsjö kommun

  Härmed meddelas samrådstiden för detaljplan för Gästgivaregården 1:272-1:277.
  Detaljplanens samrådstid är från den 16 maj 2022 till och med den 15 juni 2022. Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).Information om detaljplanen finns på savsjo.se under webbsidan Pågående detaljplaner. Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadsenheten, Odengatan 55, 576 80 Sävsjö, alternativt mejla sambygg@savsjo.se senast den 15 juni 2022.


Vad betyder det att protokoll anslås?

Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.