Lyssna på sidan Lyssna

Bygga, bo och miljö

Att söka bygglov, rådgivning, kostnader, när behöver du bygglov, byggsanktionsavgift.

Lediga tomter, flytta till Sävsjö, bostadsanpassning, energirådgivning, enskilt avlopp, inomhusmiljö, radon.

Detaljplaner, översiktsplan, områdesbestämmelser, kartor, gatunamn och adresser, mätningsverksamhet.

Hållbar utveckling, miljötillsyn, kalkning, anmälningspliktiga verksamheter, tätortsnära skog, livsmedelshygien, fordonstvätt.

Turer för hämtnings av grovsopor, Flishults avfallsanläggning, trädgårdsavfall, ristippar, Vrigstad Sortergård.

Egen brunn, enskilt avlopp, vattenprover med mera.

I Sävsjö kommun är det lätt att leva ett gott liv. Bra huspriser och närhet till det mesta gör att det blir en god livskvalité så att pengarna räcker till en och annan guldkant också. Livet blir enklare och en smula lättare helt enkelt.

Nyheter