Hur ska jag gå tillväga?

Hur ska jag gå tillväga?

För att anlägga ett avlopp krävs en dialog mellan dig som fastighetsägare, oss på myndighetsförvaltningen och entreprenören.

Myndighetsförvaltningen bedömer vilka reningskrav som din anläggning måste uppfylla. Men det är du som väljer teknik. För att åtgärda eller anlägga ett nytt avlopp måste du först ha ett skriftligt tillstånd.

Här beskrivs processen mot ett nytt avlopp och vad som är viktigt att tänka på:

 1. Skaffa dig kunskap och välj en kunnig entreprenör
  På avloppsguidens webbplats finns bra information om olika reningstekniker och tips som kan vara bra vid anläggande av ett avlopp. För att få bygga en avloppsanläggning måste man vara sakkunnig. Kontakta därför en diplomerad avloppsentreprenör, en lista över dessa finns på avloppsguiden.

 2. Undersök marken och prata med grannarna
  För att kunna bedöma möjlig placering och dimensionera anläggningen rätt måste marken undersökas. Ofta grävs provgrop och en markanalys görs, antingen av dig eller av entreprenören genom en siktanalys eller ett perkulationsprov. Du kan också behöva kontakta andra myndigheter gällande exempel fornminnen och elledningar. Om du har grannar som kan beröras av din planerade avloppsanläggning ska de ges möjligheter att komma med synpunkter.

 3. Skicka in en ansökan eller anmälan
  Bestäm tillsammans med entreprenören vilken anläggning du vill ha och fyll i en ansökan eller anmälan. Till ansökan ska du bifoga en skalenlig ritning över fastigheten där efterfrågade uppgifter som till exempel vattentäkter finns inritade. Om information saknas eller om den sökta lösningen behöver ändras kontaktar vi dig för kompletteringar.

 4. Bedömning
  Myndighetsförvaltningen undersöker de miljömässiga förutsättningarna för avloppet. Expempelvis vilken skyddsnivå för miljö- och hälsoskydd som ska gälla och om reningstekniken som du valt uppfyller den. I samband med bedömningen kontaktar vi dig för att boka tid för ett besök på plats.

 5. Beslut och tillstånd
  Myndighetsnämnden fattar sedan ett beslut. Om det finns andra som berörs får de en kopia på beslutet. Du och andra berörda har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor.
  Arbetet med anläggandet av avloppet får påbörjas först när beslut är taget, du har fått ditt skriftliga tillstånd och överklagningstiden har gått ut.

 6. Avgifter
  För handläggning av ansökan eller anmälan tar myndighetsförvaltningen ut en avgift. Vi skickar en faktura till dig tillsammans med ditt skriftliga tillstånd.

 7. Anläggande
  Du måste påbörja anläggandet inom två år från beslutsdatum och avsluta det inom fem år. Om du har ett förbud att släppa ut avloppsvatten måste den nya anläggningen vara klar och i drift senast den dag som förbudet börjar gälla.

 8. Kontrollrapport
  Som fastighetsägare ansvarar du för att entreprenören fyller i en kontrollrapport när avloppet är klart. Kontrollrapporten är ett dokument där din avloppsanläggning beskrivs i detalj och där tillhörande bilder från anläggandet ska bifogas.

 9. Drift
  När avloppsanläggningen är gjord ansvarar du som fastighetsägare för att reningen fungerar. Myndighetsförvaltningen kan ställa krav på att du utför undersökningar eller vidtar åtgärder om det behövs. 

Kontakt

Myndighetsförvaltningen
Odengatan 55
576 31 Sävsjö

Administratör 0382-152 62
miljobygg@savsjo.se

Miljöinspektör
Dan Renquist
0382 - 152 60

Miljöinspektör
Rikard Vallgren
0382 - 152 63Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.