Lyssna på sidan Lyssna

Hur ska jag gå tillväga?

Avlopp

För att anlägga ett avlopp krävs en dialog mellan dig som fastighetsägare, oss på myndighetsförvaltningen och entreprenören. Tillsammans gör vi en bedömning av de krav som anläggning måste uppfylla.

För att åtgärda eller anlägga ett nytt avlopp måste du ha ett skriftligt tillstånd ifrån myndighetsförvaltningen.

Här beskrivs vägen mot ett nytt avlopp och vad som är viktigt att tänka på:

1. Skaffa dig kunskap och välj en kunnig enreprenör

På avloppsguidens webbplats finns bra information om olika reningstekniker och tips som kan vara bra vid anläggande av ett avlopp. För att få bygga en avloppsanläggning måste man vara sakkunnig. Kontakta därför en godkänd avloppsentreprenör, en lista över dessa finns på avloppsguiden.

2. Undersök marken och prata med grannar

För att kunna bedöma placering och dimensionera på anläggningen rätt så måste marken undersökas. Ofta grävs provgrop och en markanalys görs, antingen av dig eller av entreprenören genom en siktanalys eller ett perkulationsprov. Ett prov på vattenförhållande.

Du kan också behöva kontakta andra myndigheter gällande exempel fornminnen och elledningar. Om du har grannar som kan beröras av din planerade avloppsanläggning ska de ges möjligheter att komma med synpunkter.

3. Skicka in en ansökan eller anmälan

Till ansökan ska du bifoga en skalenlig ritning över fastigheten där man kan se närliggande vattendrag.

4. Bedömning

Handläggaren undersöker om de miljömässiga vilkoren för avloppet uppfylls.

5. Beslut och tillstånd

Handläggaren fattar sedan ett beslut. Om det finns andra som berörs får de en kopia på beslutet. Du och andra berörda har rätt att överklaga beslutet inom tre veckor.

Arbetet med anläggandet av avloppet får påbörjas först när beslut är taget, du har fått ditt skriftliga tillstånd och överklagningstiden har gått ut.

6. Avgifter

För handläggning av ansökan eller anmälan tar myndighetsförvaltningen ut en avgift som kommer på en faktura.

7. Anläggande

Du måste påbörja anläggandet inom två år från beslutsdatum och avsluta det inom fem år.

Om du har ett förbud att släppa ut avloppsvatten måste den nya anläggningen vara klar och i drift senast den dag som förbudet börjar gälla.

8. Kontrollrapport

Som fastighetsägare ansvarar du för att entreprenören fyller i en kontrollrapport när avloppet är klart. Kontrollrapporten är ett dokument där din avloppsanläggning beskrivs i detalj och där tillhörande bilder från anläggandet ska bifogas.

9. Drift

När avloppsanläggningen är gjord ansvarar du som fastighetsägare för att reningen fungerar. Myndighetsförvaltningen kan ställa krav på att du utför undersökningar eller vidtar åtgärder om det behövs. 

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Miljöinspektör, avlopp

Rana Altheab
0382-152 60