Lokala naturvårdssatsningar LONA

LONA är en nationell satsning för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Kommuner kan få LONA-bidrag om upp till 50 procent av bidragsberättigande kostnader. LONA-bidrag hanteras av Länsttyrelsen.

Genom ett LONA-projekt har Sävsjö kommun fått medel för att anlägga en enklare vandringsled i anslutning till Djupadals dammar och södra industriområdet i Sävsjö. I projektet ingår att synliggöra, tillgängligöra och medvetandegöra fornlämningarna i området. Fornlämningarna består av flera hålvägar samt en cirkelformad bronsåldersgrav.

En ny bilparkering har iordningsställts och den når man genom att svänga av vid vägvisaren för fornlämning som ligger straxt utanför tätorten på södra infarten från Stockaryd. Den andra, större parkeringen, som har plats för både fler bilar och buss, når man via infarten till Djupadals dammar i höjd med reningsverket, också den utmed infarten till Stockaryd.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt


Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.