Lyssna på sidan Lyssna

Områdesbestämmelser

Områdesbestämmelser är ett planinstrument som används inom begränsade områden utan detaljplan, för att exempel reglera bebyggelsens utformning i värdefulla miljöer och för att minska eller utöka bygglovsplikten.

Inom kommunen finns områdesbestämmelser om utökad lovplikt inom miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Områdesbestämmelserna är juridiskt bindande och upprättas på samma sätt som detaljplaner.

Karta över gällande planer

Du hittar samtliga gällande planer via kartan nedan. Zooma och panorera med musen och klicka på önskat grönmarkerat område för mer information. Scrolla i popup-rutan för mer information. För att öppna planhandlingarna, plankarta och planbeskrivning klicka på länkarna.

Du är välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Kontakt

Samhällsbyggnadschef

Emma Nordstrand
0382-15413