Lyssna på sidan Lyssna

Varje droppe är värdefull

Innehåll på sidan

Låga grundvattennivåer

Grundvattennivåerna är låga i vår kommun och för att vi ska slippa ransonera vattnet så är det viktigt att vi lär oss att vara rädda om det och tar tillvara på det på ett klokt sätt. Rent, friskt vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och en stor tillgång som inte är självklar i alla länder.

 • Duscha kortare tid med snålspolande munstycke, du kan minska vattenförbrukningen med hälften och sparar samtidigt pengar. Fem minuter kortare dusch kan motsvara en vattenbesparing på upp till 70 liter. Stäng av duschen när du tvålar in dig.
 • Låt inte vattnet rinna medan du borstar tänderna. Stänger du av kranen under de tre minuterna du borstar sparas närmare 36 liter vatten.
 • Undvik att bada i badkar helt och hållet. Ett badkar rymmer omkring 200 liter vatten.
 • Diska inte under rinnande vatten och om du handdiskar använd balja att skölja disken i. Kör bara disk- och tvättmaskinen när de är fulla. Sävsjö har mjukt vatten och därför kan du använda lägsta dosen av disk- och tvättmedel.
 • Om du behöver tvätta bilen så gör det i en automattvätt. Gärna där tvätt­vattnet återanvänds.
 • Ha en kanna vatten i kylen istället för att spola för att få det kallt. Samla regnvatten i tunnor för att vattna i trädgården.
 • Stoppa läckage. En droppande kran kan förbruka cirka 15 kubikmeter vatten per år. En strilande kran kan förbruka ungefär 300 kubikmeter. En toalett som står och rinner kan betyda ett slöseri på 700 kubikmeter per år.

Till dig som har egen vattenbrunn

Det gångna året har varit ovanligt torrt. Lite nederbörd har fallit under året och snösmältningen har inte gett något större tillskott till grundvattnet. Detta har gjort att yt- och grundvattennivåerna har varit mycket låga under större delen av året, särskilt under hösten 2016.

Många vattenbrunnar har sinat och tillgången på vatten har varit dålig på många ställen i kommunen. De flesta brunnar som sinat har varit grävda brunnar. Grundvattentillgången kommer troligen att fortsätta att vara låg även kommande år, eftersom det krävs stora mängder nederbörd för att yt- och grundvattennivåerna ska bli normala igen.

Vad kan du själv göra?

Det är den enskilda fastighetsägaren som ansvarar för vattenförsörjningen och vattenkvaliteten till sin fastighet utanför kommunalt vattenförsörjningsområde. Om vattentillgången under året varit dålig så bör man därför vidta åtgärder så att detta inte inträffar igen. Nedan följer några exempel på åtgärder:

 • Om möjligt kan man rensa och fördjupa befintlig grävd brunn.
 • Borra en ny djupare brunn (vanligtvis bergborrad). En djupare brunn ger normalt mer vatten. Det kan vara en god idé att kontakta en brunnsborrare i god tid då de kan ha långa leveranstider. Det är en extra säkerhet att anlita en certifierad brunnsborrare. På Geotec:s webbplats, http://geotec.se/hitta-din-borrare/, finns uppgifter till många av dem.
 • Samarbeta med grannar om de har en brunn med god vattentillgång och vattenkvalitet.
 • Köp eller hyr vattentankar/större kärl för lagring av dricksvatten. Kärlen kan sedan fyllas på vid behov. Observera att det inte är säkert att räddningstjänsten kan hjälpa till med utkörning av dricksvatten och då får man köpa den tjänsten av ett fraktbolag eller köra själv från ett anvisat kommunalt tappställe.
 • Anslut fastigheten till kommunalt vatten om det finns möjlighet till det. Detta förutsätter givetvis att det finns kommunalt vatten i närheten och att det inte finns hinder för anslutningen, exempelvis mark- eller kapacitetsfrågor.

Under året har räddningstjänsten varit återhållsam med att köra ut vatten till brunnar som sinat. Detta för att det ger en kortsiktig effekt i brunnen då det mesta av vattnet snabbt rinner ut ur brunnen igen till omgivande grundvatten, samt att påfyllningen i sig kan skapa stora problem i brunnen genom uppgrumling. Räddningstjänsten tar också ut en utkörningskostnad. Att fylla på vatten i brunnen är alltså inte en hållbar lösning.

Framtiden

Klimatförändringar gör att torra somrar/höstar kommer att bli vanligare. Det gäller därför att säkra upp vattentillgången till din fastighet så att ni inte blir utan vatten till hushållet, verksamheten eller djurbesättningar.

Kontakter i vattenfrågor

Om du har några vattenfrågor så kan du vända dig till myndighetsförvaltningen, 0382-152 62 eller Njudung Energi Sävsjö AB, ­ 0383-76 38 00.

Kontakt

Myndighetsförvaltningen

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
miljobygg@savsjo.se

Administratör/nämndsekreterare

Ingela Strömqvist
0382-152 62
miljobygg@savsjo.se