Lokala naturvårdssatsningar LONA

LONA är en nationell satsning för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Kommuner kan få LONA-bidrag om upp till 50 procent av bidragsberättigande kostnader. LONA-bidrag hanteras av Länsttyrelsen.


Genom ett LONA-projekt har Sävsjö kommun fått medel för att anlägga en enklare vandringsled i anslutning till Djupadals dammar och södra industriområdet i Sävsjö. I projektet ingår att synliggöra, tillgängligöra och medvetandegöra fornlämningarna i området. Fornlämningarna består av flera hålvägar samt en cirkelformad bronsåldersgrav.

Länk till projektet: http://lona.naturvardsverket.se/Project/Edit/4055länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt


Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.