Lyssna på sidan Lyssna

Höglandets överförmyndarnämnd

Kontaktuppgifter

Ordförande

Berndt Danson, KD (Aneby kommun)

berndt.dahnson@aneby.se

Överförmyndarkansliet

overformyndaren@vetlanda.se