Lyssna på sidan Lyssna

Samhällsbyggnadsenheten

Kontaktuppgifter

Samhällsbyggnadsenheten

Odengatan 55
576 31 Sävsjö
sambygg@savsjo.se

Samhällsbyggnadschef

Emma Nordstrand
0382-15413

Mark- och exploateringsstrateg

Peter Ringberg
0382-154 12

Samhällsplanerare översiktsplan

Andreas Grennborg
0382-154 17

Samhällsplanerare detaljplan

Emanuel Johansson
0382-154 14

Samhällsplanerare detaljplan

Malin Markkanen
0382-15418

Projekteringsingenjör

Qamar Tarabeih
0382-15419