Lyssna på sidan Lyssna

Ekonomi

Sävsjö kommuns nettokostnad för samtliga verksamheter uppgår till 612 miljoner kronor under ett år. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten som finansierar merparten av kostnaderna. Varje kommun bestämmer själv hur hög skatten ska vara. Detta sker normalt i samband med att man fastställer budgeten för det kommande årets verksamhet.

Kommunalskatten

Kommunalskatten är kommunens viktigaste intäktskälla och finansierar mellan 75-80 % av kommunens löpande verksamhet. (Förskola, skola, äldreomsorg, gator och vägar med mera). Övriga intäkter består av statsbidrag, fastighetsavgifter, samt avgifter för verksamhet (barnomsorgsavgifter, äldreomsorgsavgifter med mera).

Den kommunalskatt du som skattebetalare betalar består av tre obligatoriska delar; skatt till kommunen, skatt till landstinget samt begravningsavgift.

Därutöver betalar den som är medlem en kyrkoavgift till Svenska kyrkan. Från och med inkomståret 2011 kan även andra trossamfund ta in sina medlemsavgifter via skattesedeln.

Skattesatser

Den skatt som kommer kommunen tillgodo uppgår för inkomståret 2017 till 21:92 kronor av varje intjänad 100-lapp. Landstingsskatten uppgår till 11:26 kronor.

47 procent av kommunens budget går till skola och förskoleverksamhet och 37 procent till vård, omsorg och sociala tjänster.

Nedan ser du hur skattesatserna har förändrats under de senaste åren.

Skattesats 2017


Kommunalskatt

21:92

Landstingsskatt

11:26

Totalt

33:18


Skattesats 2016


Kommunalskatt

21:92

Landstingsskatt

11:26

Totalt

33:18

Kontakt

Ekonomiavdelningen
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.