Lyssna på sidan Lyssna

Resultat från landsbygdsdialog i Hjälmsbodarna den 4 mars

Den 4 mars genomföde Sävsjö kommun den första i serien av tre landsbygdsdialoger i kommunen. Förutom Hjälmsbodarna hölls dialog i Kännestubba bygdegård den 5 mars. Dialogmötet i Hylletofta sockengård, som var planerat den 11 mars, ställdes in på grund av coronapandemin. Det mötet kommer att hållas längre fram så snart Folkhälsomyndighetens rekommendationer tillåter detta.

Bakgrunden till landsbygdsdialogen är Sävsjö kommuns uppmärksammade satsning på orts- och byautveckling, där alla kommuninvånare ges möjlighet att lämna utvecklingsförslag för sin komundel via en e-tjänst. Det kan handla om fysiska åtgärder, arrangemang och aktiviteter. Kommunstyrelsen beslutar sedan vilka förslag som ges ekonomiskt stöd.

Innan mötet hade alla invånare fått möjlighet att svara på en enkät med frågor. Svaren i enkäten låg till grund för samtalen på dialogmötet. Enkäten är fortfarande aktiv och vi är angelägna om att få in dina synpunkter och tankar. Lämna ditt svar i enkäten här

Hjälmsbodarna - Frågor och svar

 • Det fungerar bra för den egna företagaren.
 • Bra med bredbandet.
 • Årstiderna.
 • Friheten har flera svarat att de uppskattar.
 • Inte långt till någonting – halvtimme till Sävsjö, Växjö & Värnamo.
 • Snöröjningen är jättebra.
 • Vi är generellt nöjda bara vi slipper bo i städerna.
 • Djur, skog, natur.
 • Sammanhållningen; att man hjälper varandra.
 • Tryggheten, dock smugit in sig en försiktighet och rädsla senaste åren, påverkat av media.
 • Kreativa utemiljöer.

Vägar och kommunikationer

 • Småvägar på somrarna, är gropiga
 • Kantskärning och hyvling i rätt tid
 • Att vägar sköts och underhålls, ok nu men bra om de underhålls.
 • Busstrafiken fungerar inte bra.
 • En nackdel är att man måste ha två bilar, kostar en del.
 • För lång pendling till jobb och dåliga möjligheter till kollektivtrafik
 • Tågstopp, men vi är samtidigt realister och förstår att det förmodligen inte blir så pga närheten till Stockaryd.
 • Tågstation i Rörvik, bättre kommunikation.
 • Bränslekostnad.
 • Bättre kantskärning av vägar.
 • Bilen, ofta två bilar per hushåll, är viktig. Därav viktigt med tankställen och att man har råd.

Bredband

 • Bredbandet är för dyrt att få in i fastigheten idag
 • Infrastruktur (digitalt) som man inte nyttjar fullt ut idag, finns pengar att spara genom ett effektivare nyttjande.
 • Bredband och kommunikation.

Engagemang och gemenskap

 • Mer evenemang/träffar skulle vara bra.
 • Utveckla Mobadet.
 • Få ut information om vad som händer på landsbygden.
 • Samverkan med byalag.
 • Marknadsför alla pärlor som finns så att fler få ta del av dessa! (exempelvis Möcklestupet, grillplats mm)

Service

 • Farmarlampor plockades ner, vid byte av ledlampor bör man informera bättre.
 • Ingen bensinmack eller paketutlämning i närheten
 • Ha en kommunal polis som bara jobbar inom kommunen som har koll på omgivningen.
 • Service är viktigt. Man vill ha lokal mataffär, men stöttar inte alltid den som finns.
 • Skolan är viktig för Rörvik med omnejd, skolan skulle kunna kopplas ihop med andra samhällsfunktioner som äldreboende, förskola, caféer, daglig verksamhet m.m.
 • Grundläggande service.
 • Få fram tomter för nyetableringar.
 • Skola i Rörvik.
 • Hitta företag som vill etablera sig i Rörvik.

Övrigt

 • Fler som flyttar hit, unga och barnfamiljer. Behövs att fler hus säljs/hyrs ut som idag står tomma. Attraktiva tomter måste skapas. Ett ödehusprojekt skulle kanske kunna initieras.
 • Tomma lokaler kan säljas eller hyras ut så att företag skulle kunna bedriva verksamhet i dem.

Landsbygden är en bra plats att driva företag på.

 • Låg brottslighet. Svårt att göra någonting åt brottsligheten, värre som äldre då man ej kan försvara sig.
 • Skolan är viktig men en ökad otrygghet upplevs i skolan idag.
 • Utveckla grannsamverkan.
 • Bra hemtjänst, skola och omsorg.

Vägar och kommunikationer

 • Kollektivtrafik för ungdomar.
 • Bensinmack i Rörvik.
 • Kollektivtrafik- boka Sävsjö taxi, anropstyrd bil (enligt Sävsjömodellen innan länstrafiken tog över) (många som jobbar inom vården har oregelbundna tider och kan ha behov).
 • Anropsstyrd närtrafik.

Engagemang och gemenskap

 • Grannsamverkan- tips och idéer via exempelvis grupp på sociala medier, säkerhetssamordnare på landsbygden, träffar bland byalagen, digitala hundar som varnar vid inbrottsförsök.
 • Ökat samarbete mellan de olika byalagen.
 • Alla var ense om att folk behövde aktivera sig mer för sin bygd, men ingen såg lösning på det.
 • Tätare träffar.
 • Nya kontakter.

Service

 • Hemtjänsten kommer att öka då fler kommer att vilja bo på landet
 • Lägre skatt på landsbygden, vi har ingen service som de större orterna har.

Övrigt

 • Fler attraktiva jobb.
 • Göra som Norge har gjort och få landsbygden mer levande.

 • Badet i MO kan utvecklas med brygga, aktiviteter med emra (Mo Slätthult intresseförening, landsbygdsutvecklare fick kontaktuppgifter).
 • Opera på bio.
 • Sävsjöpussel om Sävsjös pärlor.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.