Lyssna på sidan Lyssna

Vi vill veta vad du tycker

Enkät om vår kommunikation

Tillsammanstidningen delas ut till alla hushåll i kommunen fyra gånger per år. Nu vill vi veta hur du ser på innehållet i vår tidning. Läser du tidningen, saknar du något, är du nöjd eller har du tips på vad som kan göras bättre?

Vi vill samtidigt veta hur du ser på Sävsjö kommuns arbete med information i ett större perspektiv. Hittar du det du söker på hemsidan? Följer du oss på sociala medier? Är det vi skriver av intresse för dig? Det är några exempel på frågor. Berätta vad du tycker så att vi får chansen att utveckla vårt arbete och stärka dialogen med dig. Du svarar anonymt.

Enkät om Tillsammanstidningen och vår webbplats

Brukar du läsa Tillsammanstidningen?
Brukar du läsa Tillsammanstidningen?

Svara genom att sätta ett kryss på skalan mellan 1 - 10. 1 är lika med inte alls viktigt och 10 är lika med mycket viktigt.
Tidningen kommer ut fyra gånger per år.Tycker du att det är lagom?
Tidningen kommer ut fyra gånger per år.Tycker du att det är lagom?Hur ofta besöker du webbplatsen savsjo.se?
Hur ofta besöker du webbplatsen savsjo.se?Brukar du hitta det du söker?
Brukar du hitta det du söker?Följer du Sävsjö kommun på sociala medier?
Följer du Sävsjö kommun på sociala medier?

Svara genom att sätta ett kryss på skalan mellan 1 - 10. 1 är lika med för många inlägg och 10 är lika med för få inlägg.

Svara genom att sätta ett kryss på skalan mellan 1 - 10. 1 är lika med dåligt/tråkigt och 10 är lika med bra och intressant.