Lyssna på sidan Lyssna

Utvecklingsavdelningen

Vi arbetar med följande områden:

  • Strategiska utvecklingsfrågor i kommunen.
  • Övergripande tillväxtfrågor samt ansvar för vissa förvaltningsövergripande servicefunktioner.
  • Ansvarar för den kollektiva trafikplaneringen och den kommunala närtrafiken. Ansvarar även för frågor om färdtjänst och riksfärdtjänst.
  • Ansvarar för kommunens turismverksamhet och det internationella samarbetet med vänortskommuner.
  • Informerar om EU.
  • Främjar en positiv utveckling av näringslivet och sysselsättningen.
  • Knyta kontakter och bearbeta intressenter till företagsetableringar tillsammans med Sävsjö Näringslivs AB.
  • Bedriver landsbygdsutveckling.
  • Samarbetar med samhällsföreningar och byalag.
  • Strategiskt miljö- och hållbarhetsarbete.

Kontakt

Utvecklingsavdelningen

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö