Lyssna på sidan Lyssna

Digital anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Söker du ett annat protokoll?

På vår webbplats kan du också hitta protokoll för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och våra nämnder.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

  • Kungörelse: Eldningsförbud upphör från och med 7 juli klockan 16.00

    Från och med den 7 juli klockan 16.00 slutar eldningsförbudet att gälla.
    Sävsjö kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att eldningsförbud upphör att gälla i hela Sävsjö kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och övriga kommuner i Jönköpings län samt Ydre Kommun. Föreskriften omfattar följande:Förbudet upphör att gälla från och med onsdag den 7 juli 2021 klockan 16:00.Bakgrund och motivDet kommit lokala skyfall samt att de flesta områden erhållit ihållande regn. De undre marklagren är fortfarande relativt torra men risken för snabb brandspridning och antändning bedöms som låg. Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) prognoser bedöms brandrisken att minska i skog och mark de kommande dygnen.Samråd har skett med Länsstyrelsen i Jönköpings län och samtliga kommuner i Jönköpings län samt Ydre kommun.Fortsatta bedömningar och analyser av SMHI:s brandriskdata görs av brandingenjör i beredskap. Om brandrisken ökar väsentligt kan nytt eldningsförbud införas.Mer information om eldningsförbud och regler för bränning finns på: Information lämnas också på SOS Alarms telefonsvarare, 036-16 85 22.I handläggningen av detta ärende, i vilket räddningschef Jonas Petri beslutat, har skogsbrandansvarig brandingenjör Höglandet Henrik Nilsson och Länsstyrelsen i Jönköpings län medverkat som sakkunniga. Beslutet är taget på delegation.Ladda ner och läs beslutet och kungörelse.PDF


Vad betyder det att protokoll anslås?

Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Tillfälligt ändrade öppettider till Kommunalhuset

För närvarande har Kommunalhuset i Sävsjö öppet mellan klockan 10.00-12.00 och 13.00 till 15.00. Lunchstängt mellan klockan 12.00-13.00. Telefonväxeln är dock öppen som vanligt.

Telefontid

Telefonväxeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00

Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Den här webbplatsen använder kakor för att ge användaren extra funktioner. Men om du själv vill bestämma vilka kakor som ska användas trycker du på inställningar.