Lyssna på sidan Lyssna

Digital anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis, tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser.

Anslagsbevis

Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

 • Kommunfullmäktige, måndagen den 22 februari 2021

  Anslaget publicerades: Den 26 februari 2021
  Anslaget avpubliceras: Den 20 mars 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Kommunstyrelsen den 9 februari 2021

  Anslaget publicerades: Den 12 februari 2021
  Anslaget avpubliceras: Den 6 mars 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansliet, Sävsjö Kommunalhus
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Barn- och utbildningsnämnden 13 januari 2021

  Anslaget publicerades: 21 januari 2021
  Anslaget avpubliceras: 10 februari 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


 • Barn- och utbildningsnämnden 3 februari 2021

  Anslaget publicerades: 10 februari 2021
  Anslaget avpubliceras: 2 mars 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

 • Kultur- och fritidsnämnd, den 10 februari 2021

  Anslaget publicerades: Den 24 februari 2021
  Anslaget avpubliceras: Den 3 mars 2021
  Förvaringsplats för protokollet: Serviceförvaltningen, Sävsjö Kommun
  Ladda ned protokollet för sammanträdet härPDF


Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Det finns just nu inga aktuella anslagsbevis.

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser

Tillkännagivanden, kungörelser och underrättelser är olika former av offentliga meddelande från kommunen till allmänheten.

 • Tillkännagivande kommunfullmäktiges digitala sammanträde den 22 februari 2021

  1. Närvaro2. Val av justerare samt tid och plats3. Godkännande av ärendelista4. Informationsärenden5. Anmälan av motioner och medborgarförslag6. Valärenden7. Svar på medborgarförslag om justering av regler och anläggningsbidrag för gårdsbelysning8. Gemensamt ekonomiservicekontor inom Höglandsförbundet9. Budgetdirektiv 202210. Transportköp av fastigheten Bryggaren 1, före detta Sävsjö stadshotell11. Godkännande av mötets genomförandePer Danielsson Jan Holmqvist
  Ordförande Sekreterare
 • Inbjudan till digitalt medlemssamråd för Samordningsförbunden i Jönköpings län 26 februari 2021

  1. Mötets öppnande
  2. Val av sekreterare för mötet
  3. Val av två justerare
  4. Föregående protokoll
  5. Redovisning av de tre förbundens verksamhet och resultat
  6. Hur får vi en levande dialog i ett medlemssamråd?
  7. Dialog kring översynen av de tre förbunden i länet
  8. Vad vill medlemsparterna kring IT-spåret i framtiden?
  9. Övriga frågor
  10. Nästa medlemssamråd och sammankallandeVad betyder det att protokoll anslås?

Sävsjö kommun talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut.

Kontakt

Sävsjö kommun

Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Telefontid

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.