Lyssna på sidan Lyssna
Lyssna på sidan Lyssna

Blanketter och information för dig som är förtroendevald

Läs mer om:

Blanketter och information för dig som är förtroendevald

Förtroendevalda

Som fritidspolitiker är du berättigad till vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige.

Sammanträdesarvode

En politiker får 193 kronor i sammanträdesarvode per timme av ett sammanträde och 97 kronor för varje påbörjad halvtimme därefter. Arvode betalas ut för maximalt 8 timmar per dag, maximalt 1546 kronor per dag.

Förrättningsarvode

En förrättning innebär att den förtroendevalde deltar i till exempel överläggningar eller förhandlingar som inte är protokollförda sammanträden.

Andra ersättningar

Fritidspolitikern får också ersättning för förlorad arbetsförtjänst och förlorad semesterförmån. Bidrag kan i vissa fall ges för exempelvis barntillsyn.

Nedan hittar du som förtroendevald de blanketter som är aktuella för din ersättning.

Blankett för ersättning till förtroendevalda för barntillsyn med meraPDF
Ersättning för förlorad arbetsförtjänstPDF
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst när man är företagarePDF
Sammanträden förtroendeuppdragPDF

Avsägelse av uppdrag

I händelse av att du som förtroendeval begär att avsäga dig ett politiskt uppdrag ska nedanstående blankett användas.

Begäran om avsägelse från politiskt uppdragPDF


Till reglementen och delegationsordningar

Kontakt

Personalchef

Åke Blomqvist

ake.blomqvist@savsjo.se

0382-152 09

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.