Lyssna på sidan Lyssna

Blanketter och information för dig som är förtroendevald

Du som är fritidspolitiker och har uppdrag i Sävsjö kommun är berättigad till vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige.

Sammanträdesarvode

En politiker får 193 kronor i sammanträdesarvode per timme av ett sammanträde och 97 kronor för varje påbörjad halvtimme därefter. Arvode betalas ut för maximalt 8 timmar per dag, maximalt 1546 kronor per dag.

Förrättningsarvode

En förrättning innebär att den förtroendevalde deltar i till exempel överläggningar eller förhandlingar som inte är protokollförda sammanträden.

Andra ersättningar

Fritidspolitikern får också ersättning för förlorad arbetsförtjänst och förlorad semesterförmån. Bidrag kan i vissa fall ges för exempelvis barntillsyn.

Här finner du som förtroendevald de blanketter som är aktuella för din ersättning:

Blankett för ersättning till förtroendevalda för barntillsyn med meraPDF
Ersättning för förlorad arbetsförtjänstPDF
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst när man är företagarePDF
Sammanträden förtroendeuppdragPDF

Avsägelse av uppdrag

I händelse av att du som förtroendeval begär att avsäga dig ett politiskt uppdrag ska nedanstående blankett användas.

Begäran om avsägelse från politiskt uppdragPDF


Till reglementen och delegationsordningar

Kontakt

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.