Anslagstavla

Anslagstavla

Välkommen till Sävsjö kommuns digitala anslagstavla. Här publicerar vi anslagsbevis samt kungörelser.

Anslagsbevis
Varje kommun ska ha en digital anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås. Detta kallas ett anslagsbevis.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Jo, vi talar offentligt om när ett protokoll från kommunens nämnder är justerat. Du har då möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga har du i 21 dagar från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras. Du måste vara folkbokförd, äga en fastighet eller vara taxerad för kommunalskatt i kommunen för att få överklaga.

Kungörelser
En kungörelse är ett offentligt meddelande till allmänheten, till exempel tid, plats och vilka ärenden som ska beslutas på kommunfullmäktige.

Aktuella anslagsbevis

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-02

Paragrafer

129 - 141

Anslaget publicerades

2018-10-05

Anslaget avpubliceras

2018-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Läs protokolletPDF

Anslagsbevis myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-20

Paragrafer

84-98

Anslaget publicerades

2018-09-25

Anslaget avpubliceras

2018-10-16

Förvaringsplats för protokollet

Myndighetsförvaltningen, Tillväxthuset

Läs protokolletPDF

Anslagsbevis kommunstyrelsens utskott

Sammanträdesdatum

2018-09-14

Paragrafer

151-174

Anslaget publicerades

2018-09-21

Anslaget avpubliceras

2018-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset

Anslagsbevis socialnämnden

Sammanträdesdatum

2018-10-03

Paragrafer

101-104

Anslaget publicerades

2018-10-04

Anslaget avpubliceras

2018-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Villagatan 12

Läs protokolletPDF

Anslagsbevis barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-24

Paragrafer

92-102

Anslaget publicerades

2018-10-26

Anslaget avpubliceras

2018-11-18

Förvaringsplats för protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunalhuset

Läs protokolletPDF

Anslagsbevis kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-09-26

Paragrafer

61-68

Anslaget publicerades

2018-10-04

Anslaget avpubliceras

2018-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Serviceförvaltningen, Kommunalhuset

Läs protokolletPDF

Anslagsbevis kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-09-17

Paragrafer

83-93

Anslaget publicerades

2018-09-20

Anslaget avpubliceras

2018-10-15

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Läs protokolletPDF

Anslagsbevis kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-02

Paragrafer

129 - 141

Anslaget publicerades

2018-10-05

Anslaget avpubliceras

2018-10-29

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kommunalhuset i Sävsjö

Läs protokolletPDF

Kungörelser

ÖverklagandehänvisningPDF av detaljplan. Ändring genom tillägg till detaljplanen; Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Sävsjö (Kistegårdsområdet).

Upphävande om eldningsförbud.PDF

Sammanträde med kommunfullmäktige.PDF

Överklaga beslut

Överklaga beslut som du inte är nöjd med eller beslut som du misstänker har fattats på felaktigt sätt.

Så här överklagar du

Kontakt

Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.