Kommunfullmäktige

Läs mer om:

Kommunfullmäktige

Vad beslutar kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet. De ärenden kommunfullmäktige fattar beslut om har först behandlats i nämnder och styrelser.

När de politiska besluten övergår till praktiskt genomförande, görs detta av de anställda i de olika förvaltningarna och bolagen. Kommunfullmäktige har egna revisorer som granskar hela den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktiges arbetsordningPDF

Webbsändningar

Webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden

Politisk ledning

I Sävsjö kommun är det kristdemokraterna, centerpartiet och socialdemokraterna som tillsammans har majoritet och styr kommunen. 

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Parti

Mandat

Kristdemokraterna

12

Centerpartiet

4

Socialdemokraterna

9

Moderaterna

7

Vänsterpartiet

1

Sverigedemokraterna

6

Summa

39


Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Sävsjö kommuns högsta beslutande organ, Sävsjös egen “riksdag". De 39 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och regionvalen.

Ordförande

Per Danielsson

Sekreterare

Jan Holmqvist
0382-152 03

Ledamöter

Det finns 39 ledamöter i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges ledamöter 2018 - 2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Mötestider

Sammanträdesdatum 2020

  • 20 januari
  • 17 februari
  • 16 mars
  • 20 april
  • 18 maj
  • 15 juni
  • 21 september
  • 19 oktober
  • 16 november
  • 14 december, klockan 18.00

Kommunfullmäktige sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli och augusti. Alla sammanträden är, om inte annat annats annonseras, i Vallsjösalen i Kommunalhuset. Ordinarie sammanträdestid är klockan 18.30. Alla sammanträden är öppna för allmänheten. Tider och dagordning annonseras i lokalpressen och på vår digitala anslagstavla.

Kontakt

Kommunfullmäktiges ordförande
Per Danielsson

Kommunfullmäktiges sekreterade
Jan Holmqvist
0382 - 152 03Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.