Nämnder

Nämnder

Under kommunfullmäktige finns, förutom kommunstyrelsen, sex nämnder. Det är kommunfullmäktige som beslutar om vilka nämnder som ska finnas och väljer vilka politiker som ansvarar för de olika nämnderna.

Förtroendevalda

Som fritidspolitiker är du berättigad till vissa typer av ersättningar och arvoden. Beloppen bestäms av kommunfullmäktige.

Sammanträdesarvode

En politiker får 172 kronor i sammanträdesarvode per timme av ett sammanträde och 86 kronor för varje påbörjad halvtimme därefter. Arvode betalas ut för maximalt 8 timmar per dag, maximalt 1 376 kronor per dag.

Förrättningsarvode

En förrättning innebär att den förtroendevalde deltar i till exempel överläggningar eller förhandlingar som inte är protokollförda sammanträden. Förrättningsarvodet är 86 kronor för varje påbörjad halvtimme.

Andra ersättningar

Fritidspolitikern får också ersättning för förlorad arbetsförtjänst, inklusive förlorad pensionsförmån och förlorad semesterförmån. Bidrag kan i vissa fall ges till exempel för barntillsyn.

Nedan hittar du som förtroendevald de blanketter som är aktuella för din ersättning

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barnomsorgen samt det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden har också ansvar för den kommunala musikskolan och förebyggande socialt arbete bland barn och ungdom inom sitt verksamhetsområde.

Ordförande

Anna-Karin Yngvesson (KD)

Sekreterare

Els-Mari Eriksson
els-mari.eriksson@savsjo.se
0382-152 74

Ledamöter

Det finns 9 ledamöter i barn- och utbildningsnämnden.

Ledamöter i barn- och utbildningsnämndenlänk till annan webbplats

 

Mötestider

Sammanträdesdatum 2018

 • 24 januari
 • 28 februari
 • 28 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 29 augusti
 • 26 september
 • 24 oktober
 • 21 november
 • 17 december

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder onsdagar klockan 15.15. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Kultur- och fritidsnämnden

Nämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet, inklusive bibliotek, familjebadet, fritidsgårdar, kultur-, idrotts- och föreningsverksamhet.

Ordförande

Susanne Sjögren (S)

Sekreterare

Frank Isaksson
frank.isaksson@savsjo.se
0382-152 14

Ledamöter

Det finns 7 ledamöter i kultur- och fritidsnämnden.

Ledamöter i kultur- och fritidsnämndenlänk till annan webbplats

 

Mötestider

Sammanträdesdatum 2017

 • 18 januari
 • 8 februari
 • 8 mars
 • 5 april
 • 10 maj
 • 14 juni
 • 6 september
 • 4 oktober
 • 8 november
 • 6 december

Kultur- och fritidsnämnden sammanträder onsdagar klockan 14.00. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheterna inom miljö- och byggförvaltningen samt räddningstjänsten.

I verksamheten ingår bland annat översikts- och detaljplanering,
lantmäteri- och bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, utveckling och förvaltande av geografiska informationssystem (GIS), samt räddningstjänstfrågor.

Ordförande

Sten-Åke Claesson (C)

Sekreterare

Ingela Strömqvist
ingela.stromqvist@savsjo.se
0382-152 62

Ledamöter

Det finns 7 ledamöter i myndighetsnämnden.

Ledamöter i myndighetsnämndenlänk till annan webbplats

 

Mötestider

Sammanträdesdatum 2018

 • 18 januari
 • 8 mars
 • 12 april
 • 17 maj
 • 7 juni
 • 23 augusti
 • 20 september
 • 18 oktober
 • 15 november
 • 13 december

Myndighetsnämnden sammanträder torsdagar klockan 13.00. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg och för omsorgen om personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, flyktingmottagning och arbetsmarknadsåtgärder.

Socialnämnden ansvarar för en myndighetsutövning och verksamheterna styrs i stor utsträckning av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ordförande

Anette Gustafsson (C)

Sekreterare

Lillemor Hultqvist
lillemor.hultqvist@savsjo.se
0382-154 51

Ledamöter

Det finns 9 ledamöter i socialnämnden.

Ledamöter i socialnämndenlänk till annan webbplats

 

Mötestider

Sammanträdesdatum 2018

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 21 mars
 • 25 april
 • 23 maj
 • 20 juni
 • 22 augusti
 • 19 september
 • 17 oktober
 • 21 november
 • 19 december, klockan 13.15

Socialnämnden sammanträder onsdagar klockan 8.30 med några undantag. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet.

Den lokala valmyndigheten ansvarar för att genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till europarlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Valnämnden ser bland annat till att det finns lokaler att rösta i, anställer röstmottagare och ansvarar för den första, preliminära räkningen av rösterna i vallokalerna på valnatten.

Ordförande

Bengt Persson (S)

Sekreterare

Bert Runesson
bert.runesson@savsjo.se
0382-152 29

Ledamöter

Det finns 5 ledamöter i valnämnden.

Ledamöter i valnämndenlänk till annan webbplats

 

Mötestider

...

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Överförmyndarnämnd

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Sävsjö kommun har vi en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn över och granskar gode mäns/förvaltares och förmyndares verksamhet. Den löpande verksamheten sköts av en deltidsanställd handläggare.

Ordförande

Hugo Cruz (KD)

Ledamöter

Det finns 3 ledamöter i myndighetsnämnden.

Ledamöter i myndighetsnämndenlänk till annan webbplats

 

Mötestider

...

Ärendelista

Ärendelistan publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Kontakt

Sävsjö kommun
Djurgårdsgatan 1
576 80 Sävsjö
kommun@savsjo.se
0382-152 00

Växeln är öppen vardagar 8.00–16.00, Lunchstängt 12.00-13.00
Dag innan helgdag, klämdagar och trettondagsafton har växeln begränsad öppettid enligt särskild annonsering.Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.