Lyssna på sidan Lyssna

Föreningsforum Sävsjö 2024

Föreningsforum är mötesplatsen för föreningar, politiker och tjänstemän i Sävsjö kommun. Syftet är att diskutera föreningsfrågor ur ett lokalt perspektiv. Välkommen till Sävsjö Skyttecenter den 1 februari!

Föreningsforum Sävsjö 2024

Sedan tidigare anordnar RF-SISU Småland ”Idrottsforum” i flera kommuner i Småland. I Sävsjö samverkar RF-SISU tillsammans med oss och vi kallar mötesplatsen för Föreningsforum Sävsjö. På Föreningsforum Sävsjö möts vi för att tillsammans diskutera hur vi genom samhällsstöd och ideellt engagemang kan göra föreningslivet i Sävsjö kommun ännu starkare.

Som inspiration får vi inspel från aktuell forskning via Linnéuniversitetet och goda exempel från föreningslivet i Sävsjö.

Men framförallt ges det goda möjligheter att samtala med varandra och få tips och idéer till fortsatt utveckling av våra betydelsefulla föreningsmiljöer.

Den 1 februari 2024 genomförs Föreningsforum Sävsjö. Under kvällen fokuserar vi på framtida utmaningar för föreningslivet, exempelvis:

  1. Hur ökar vi föreningsdeltagande bland barn och unga?
  2. Hur kan vi bidra till ett mer jämlikt föreningsdeltagande?
  3. Hur ökar vi möjligheterna till att vara aktiv hela livet?

Program

17.30 Mingel och fika

18.00 Välkommen och introduktion – hur kan vi tillsammans bidra till ett ännu aktivare föreningsliv i Sävsjö!

18.15 Utmaning 1.

19.00 Utmaning 2.

19.45 Paus och lättare fika

19.55 Utmaning 3.

20.40 Summering och kort utvärdering av kvällen

20.55 Avslutning. Tack för ikväll!

Fakta

Dag: Torsdagen den 1 februari 2024

Tid: 18.00–21.00. Mingel och fika från 17.30.

Plats: Sävsjö Skyttecenter, Sävsjö

Moderatorer och föreläsare under kvällen

PG Fahlström är verksam vid Linnéuniversitetet, och han har under många år bedrivit forskning kring coaching/ledarskap och goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. Dessutom har PG under många år anlitats som utbildare av idrottsledare på alla nivåer. Han har också varit verksam som coach på alla nivåer – från ledare inom barn- och ungdomsidrott till landslagscoach.

Mats Glemne (t.h.) är verksam vid Linnéuniversitet och hans forskningsintresse är huvudsakligen kopplat till hälsofrågor i olika sammanhang, inte minst inom idrottslig verksamhet. Mats har också verkat inom idrotten i olika positioner, framför allt på organisationsnivå. För närvarande har han ansvar för Centrum för idrottsutveckling, en plattform för att på olika sätt sprida, men också utveckla, idrottslig kunskap.

 

Anmälan

Anmäl dig senast den 25 januari, via den här länken Länk till annan webbplats..

Vi ser gärna att många föreningar är representerade på Föreningsforum, ja rent av flera deltagare från varje förening (men inte fler än fyra). Dock har vi alltid extra platser för unga ledare och aktiva. Det kostar inget att delta.

Inbjudan – Föreningsforum Sävsjö 2024

Läs mer om föreningsforum och/eller dela inbjudan. Pdf, 289.2 kB.

 

Kontakt

RF-SISU Småland
David Lindberg
tfn 036-34 54 37
david.lindberg@rfsisu.se

Sävsjö kommun,
kultur- och fritidsenheten
Ulrika Petersson
tfn 0382-152 16
ulrika.petersson1@savsjo.se