Lyssna på sidan Lyssna

Grävningsarbetet startar för bostadsnära våtmark Tällevad 3

Publicerad:

I slutet av januari startar vi schaktnings- och grävarbeten för att skapa en bostadsnära våtmark vid Tällevad 3.

Strax öster om Sävsjö kommuns senaste bostadsområde, Tällevad 3, ligger ett litet område med försumpad granskog. Öster om denna finns ett vattendrag som rätats upp till ett dike. Vattendraget mynnar ut i Sävsjöån som rinner genom samhället. Här ska kommunen anlägga en våtmark, som ska gynna den biologiska mångfalden.

Grävning börjar i slutet av januari

I slutet av januari (under vecka 5) inleder vi arbetet med schaktning och grävningsarbeten. Detta jobb beräknas ta en månad.

— Vi vill verka för ökad biologisk mångfald och samtidigt få en trevlig och miljö kring bostadsområdet, säger Lars Fransson, projektledare. Området kommer så småningom få stig, spång, informationsskyltar och bänkar för att boende och besökare ska kunna njuta av naturupplevelser.

Projektets mål är också bättre hantering av dagvatten och infiltration i området.

Projektet är ett lokalt naturvårdsprojekt (LONA) och finansieras delvis med bidrag från staten.

Hela projektet ska vara slutfört senast 30 september 2026.

Mer information om projektet finns på savsjo.se