Lyssna på sidan Lyssna

Förändringar i hemtjänsten ger Sävsjö kommun en topplacering i länet

Publicerad:

Personalkontinuitet är ett begrepp som beskriver hur många medarbetare från hemtjänsten som en brukare i snitt möter. Ny statistik visar att hemtjänsten i Sävsjö kommun når en topplacering i länet.

Siffrorna som ligger till grund för statistiken kommer från den öppna databasen Kolada, som sammanställer statistik från landets kommuner och regioner. Personalkontinuiteten beräknas efter antal medarbetare som en brukare med minst två besök dagligen möter under två veckors tid. Sävsjö kommun ligger nu på 13 personer i medel och hamnar därmed på den näst bästa placeringen i länet.

– Det känns jättebra. Det ligger mycket arbete bakom den siffran, säger Elin Arvsäter och Sara Fransén som är enhetschefer inom hemtjänsten.

Arbetet med personalkontinuitet har varit ett fokusområde i Sävsjö kommun sedan 2021 då snittsiffran enligt samma mått var 19 personer. Hemtjänstgrupperna har arbetat med att skapa bättre struktur, planering och dialog med personalen. Den organisationsförändring som påbörjades i höstas har också gett positiva resultat.

– Genom att dela ett hemtjänstområde i två delar kunde vi som chefer vara mer närvarande och vi har fått mer delaktighet, ansvarskänsla och tillit i personalgrupperna. Det har blivit lättare att planera och skapat mer trygghet både för brukare och personal.

Den uppmärksammade anställningsformen ”Ständig helg” lyfts också fram som en positiv faktor. Med fler medarbetare som endast jobbar helger ökar kontinuiteten och det blir lättare att lägga scheman.
Elin och Sara poängterar dock att mycket arbete återstår och att det fortfarande är många som får besök av långt fler än snittet.

– Vi har många utmaningar som gör att många fortfarande får besök av allt för många olika personal. Vi vill få ner den siffran ännu mer och det tror vi att vi kan.

De lyfter fram sin personal som en framgångsfaktor i arbetet.
– De är duktiga, förändringsbenägna och måna om att göra ett bra jobb!